Регистрација организатора стучног скупа - Корак 1 од 3

Унесите информације о организатору стручног скупа

Унесите податке особе за контакт

Ову имејл-адресу и лозинку коју уносите у следећем пољу користите за приступ систему.

Потврда унетих података

Организатор стручног скупа

Особа за контакт

Ову имејл-адресу и лозинку коју сте унели користите за приступ систему.