Претрага одобрених стручних скупова
Код Стручни скуп Трајање
Код Стручни скуп Трајање
1

Cтручнa конференција за васпитаче „ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ”

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
4 дана
3

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ 2018"

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
4 дана
17

Конференција Васпитач у 21. веку: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања

Организатор: Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца
Oблик: Конференција
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
2 дана
6

"Архимедесова" математичка трибина, 05.12.2017.

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
7

"Архимедесова" 431. математичка трибина, 09.01.2018.

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
8

"Архимедесова" 432. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
9

"Архимедесова" 87. математичка трибина за учитеље, 12.12.2017.

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
10

"Архимедесова" математичка трибнина за учитеље, 20.02.2018.

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
12

Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
1 дана
20

Унапређивање квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе

Организатор: Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације
1 дана
21

Пејзажна хортикултура 2018

Организатор: Удружење за пејзажну хортикултуру Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
1 дана
23

5. Међународна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Организатор: Факултет за спорт и физичко васпитање
Oблик: Конференција
Приоритетна област: праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
3 дана
24

Рано учење енглеског језика

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
28

Велике годишњице и настава историје (завршетак српско-турских ратова 1878. и Првог светског рата 1918)

Организатор: Центар за српске студије, Филозофски факултет
Oблик: Конференција
Приоритетна област: избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
1 дана
29

ИГРАЊЕ УЛОГА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ЗНАЊА И ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
1 дана
30

52. Саветовање агронома и пољопривредника Србије и 1. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

Организатор: Институт за ратарство и повртарство
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
2 дана
32

"Архимедесова" 433. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
41

VI међународна конференција о настави физике у средњим школама

Организатор: Алексиначка гимназија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
42

ДРУГИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – КА КВАЛИТЕТНОЈ ПРАКСИ

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
45

Библиотечка пракса у школи - стање и могућности

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
47

Синдром сагоревања на псолу

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
49

Бечејска зборница 3-ИКТ од вртића до матуре

Организатор: Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
50

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 29. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије

Организатор: Српско хемијско друштво
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
51

Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави

Организатор: Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
52

"Архимедесова" 434. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
53

Математика - јуче, данас, сутра

Организатор: Друштво математичара Новог Сада
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
54

,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави”

Организатор: Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
56

"Сто година од рођења Боривоја Поповића (1918-2018)"

Организатор: Основна музичка школа "Невена Поповић"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
57

Cтручнa конференција за васпитаче УМЕТНОСТ – ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ПРОЦЕСУ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
59

Информационе технологије образовање и предузетништво

Организатор: Факултет техничких наука Чачак
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
60

НАСТАВНИЧКЕ ВЕШТИНЕ КОЈЕ ДОВОДЕ ДО БОЉИХ УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
61

"Како приступити теми страдању Рома током Другог светског рата и антициганизму у данашњем друштву"

Организатор: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
4 дана
63

УЛОГА СПОРТОВА НА СНЕГУ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Организатор: СРПСКО УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
66

Зелени задатак на сваком часу

Организатор: Удружење наставника "Опстанак"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
67

ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика 3

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
68

"Архимедесова" 89. математичка трибина за учитеље

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
69

"Архимедесова" 90. математичка трибина за учитеље

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
70

"Архимедесова" 435. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
71

9. Манифестација "Европски дани Сунца у Кули"

Организатор: Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
72

"Архимедесова" 436. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
75

Како до инклузивног друштва- Креирајмо заједно бољу будућност

Организатор: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
131

Трибина: „Мобилност ка промени“-представљање пројекта мобилности са примерима из праксе

Организатор: Предшколска установа "Моје детињство"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
129

66. научно-стручни скуп-Конгрес психолога Србије 2018. - Футуризам у психологији-психологија у зони наредног развоја

Организатор: Друштво психолога Србије
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
4 дана
127

Правна заштита запослених у просвети

Организатор: Forum beogradskih osnovnih škola
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
128

Промене у наставним плановима и програмима физичког васпитања у светлу нових законских решења

Организатор: Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
126

правна заштита запослених у просвети

Организатор: Forum beogradskih osnovnih škola
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
124

Читалићи на Вуковом путу

Организатор: Основна школа "Миливоје Боровић"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
101

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 3

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
102

"Архимедесов" мајски математички сусрет (у оквиру Математичког турнира 2018)

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
103

,,Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави”

Организатор: Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
107

Правна заштита запослених у просвети

Организатор: Forum beogradskih osnovnih škola
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
108

Поремећаји говора, гласа и слуха у детињству

Организатор: Удружење логопеда Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
109

Међународна образовна конференција: Бити билигвалан

Организатор: Савремена гимназија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
120

Шта све умем, шта све знам-инклузија у пракси

Организатор: Основна школа "Сава Јовановић Сирогојно"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
136

Правци промена ка квалитетној пракси

Организатор: Предшколска установа "Моје детињство"
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
138

ИГРА,ИГРАЧКЕ И САИГРАЧИ У ЈАСЛАМА -медицинска сестра васпитач иницијатор средине која подржава и подстиче игру учење и развој деце

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
139

Практична примена елемената Монтесори круга у предшколском и раном школском узрасту

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
141

Интегрисано и кооперативно учење кроз еколошке игре и активности деце предшколског узраста

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
142

Дуално образовање у служби запошљавања младих

Организатор: Правно-пословна школа Ниш
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
143

Проблеми у примени - Како стандарди постигнућа могу да унапреде наставу страног (немачког) језика?

Организатор: Удружење за неговање и усавршавање немачког језика - "Deutscher Schulverein"
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
156

XXXII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Сабор
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
145

Јавни говор - технике излагачке писмености

Организатор: Udruženje "Izražajnost"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
146

Јавни говор - технике излагачке писмености

Организатор: Udruženje "Izražajnost"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
148

Власотиначка летња креативна радионица

Организатор: Предшколска установа "Милка Диманић"Власотинце
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
5 дана
149

Јавни говор - технике излагачке писмености

Организатор: Udruženje "Izražajnost"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
150

Јавни говор - технике излагачке писмености

Организатор: Udruženje "Izražajnost"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
151

Јавни говор - технике излагачке писмености

Организатор: Udruženje "Izražajnost"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
152

XV Истраживачки дани васпитача Београда

Организатор: Удружење васпитача Београда
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
153

Научно-стручна конференција: "Позориште и школа - инспирација, подстицај, тим"

Организатор: БАЗААРТ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
154

Седма међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2018“

Организатор: Факултет техничких наука у Чачку
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
3 дана
155

Седми окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" –ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ, Ниш 2018.

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
157

Nove tehnologije u obrazovanju

Организатор: British Council
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
158

Међународни конгрес слависта

Организатор: Савез славистичких друштава Србије
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
5 дана
160

Друга међународна стручно-научна конференција "Даровитост, образовање и развој"

Организатор: Друштво дефектолога Војводине
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
3 дана
163

Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
164

„ЕФИКАСНА САВЕТОДАВНА ПРАКСА - ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА РЕЛЕВАНТНИХ ИНСТИТУЦИЈА“

Организатор: Подружница педагога основних школа Јужнобачког округа
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
166

Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (III)

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
167

Асистивна технологија и комуникаација - Конференција о напредној технологији за децу са тешкоћама и особе са инвалидитетом

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
169

Специфичности образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама у развоју

Организатор: ОШ "6.октобар"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
170

"Архимедесова" 437. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
172

"Архимедесоива" 438. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
173

"Архимедесова" 91. математичка трибина за учитеље

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
176

Ефективна комуникација еволуције

Организатор: Centre for Marine Evolutionary Biology, University of Gothenburg, Sweden (Центар за маринску еволуциону биологију, Универзитет у Гетеборгу, Шведска)
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
177

21. Педагошки форум сценских уметности

Организатор: Факултет музичке уметности
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
178

Припреме за почетак школске 2018-2019. године

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
179

Безбедно руковање, одржавање трактора и процедура/поступак полагања испита за возача "F" категорије

Организатор: Средња пољопривредно-прехрамбена школа
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
202

Девета међународна конференција гимназија 3К-Култура Комуникација Компјутер

Организатор: ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
165

Друга национална конференција: Хиспанистика у Србији и изазови савременог доба

Организатор: Udruženje profesora španskog jezika Srbije
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
183

6. Међународна конференција о обновљивим изворима електричне енергије

Организатор: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
211

Актуелности у образовном систему Републике Србије

Организатор: Mрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
185

Други окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" Смедерево, септембар 2018. УМЕТНОСТ – ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ПРОЦЕСУ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
206

ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – ПАРТНЕРСТВО У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА

Организатор: ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ - СИРМИЈУМ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
191

Образовање у Великој Британији - искуства мобилности

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
192

XI СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ - Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара васпитача

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
194

ШКОЛА У БОРБИ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
195

ШКОЛА У БОРБИ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
197

Побољшање квалитета пружања услуга особама са аутизмом и њиховим породицама кроз усклађивање домаће праксе са иновативним светским трендом

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
198

Дванаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Организатор: Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
4 дана
199

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 4

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
200

Међународна конференција о настави физике и сродних наука ICPRSE 2018

Организатор: Друштво физичара Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
186

Зашто и како о родно заснованом насиљу у средњој школи

Организатор: Аутономни женски центар
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
203

Рана интервенција у логопедској пракси

Организатор: Удружење логопеда Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
184

Немачки подучавати – компетенције наставника

Организатор: Удружење наставника немачког језика Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
205

"Архимедесова" 439. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
208

Социологија у XXI веку: изазови и перспективе

Организатор: Српско социолошко друштво
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
212

Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „ЗдравоРастимо“ (3)

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
214

Moodle Moot Serbia 2018 / 8. српски Мудл Мут

Организатор: Moodle Мрежа Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
215

Трећа конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Организатор: Универзитет у Београду - Економски факултет
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
217

РАЗВОЈ КРЕАТИВНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ МИШЉЕЊА (НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА)

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
218

Девети симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

Организатор: Универзитет у Београду - Математички факултет
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
219

"Архимедесова" 440. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
221

Посматрање детета, један од најважнијих задатака Монтесори педагогије

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
222

Cтручнa конференција за васпитаче „ СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ-ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТАВА ДЕТЕТА” Тара 2018.

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
225

НАСИЉЕ У ШКОЛИ-ЧИЈА ОДГОВОРНОСТ?

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
223

AD LIBITUM METODA MUZIČKOG OPISMENJAVANJA

Организатор: Udruženje Muzičke Umetnosti
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
224

Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих

Организатор: Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
226

"Архимедесова" 92. математичка трибина за учитеље

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
230

Размена професионалних искустава у циљу унапређивања наставе

Организатор: Друштво учитеља Лознице
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
231

Бечејска зборница 4-Развој међупредметних компетенција и функционалног знања

Организатор: Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
233

СПОРТОВИ НА СНЕГУ У ШКОЛАМА И ШКОЛАМА СА ДЕЦОМ ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Организатор: СРПСКО УДИЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
234

Простор изван учионице као подстицај креирања нових садржаја функционалног образовања и повезивање са ресурсима туризма, музеја и извиђаштва

Организатор: Тренинг центар "КОЦЕВСКИ" Нови Сад
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
252

Час о Црњанском

Организатор: Филолошка гимназија
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
253

"Архимедесова" 441. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
254

Примена позиција у прстореду за дугметарску хармонику

Организатор: Музички центар "Орфеј"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
255

53. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

Организатор: Институт за ратарство и повртарство
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
257

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2019"

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
4 дана
305

Синдром сагоревања на послу

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
264

САВРЕМЕНА ИСТОРИОГРАФИЈА И ПРИМЕНА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ - ОД НОВИХ ТЕМА ДО НОВИХ ИЗАЗОВА

Организатор: Центар за српске студије, Филозофски факултет
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
265

Трећа међународна стручно-научна конференција "Спорт, рекреација, здравље"

Организатор: Висока спортска и здравствена школа
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
267

ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ - Хоризонтална размена у функцији професионалног развојамедецинских сестара и васпитача

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
268

Конференција „Васпитач у 21. веку“ ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Организатор: Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
269

Актуелни проблеми методике физичког и здравственог васпитања

Организатор: Факултет спорта и физичког васпитања
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
270

"Архимедесова" 442. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
271

Архимедесова" 443. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
297

Настава о отвореним подацима

Организатор: Центар за образовне технологије Западни Балкан
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
274

Значај развоја емоционалне интелигенције у предшколском узрасту

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
276

Образовни систем и савремени услови пословања: унапређивање квалитета наставе у средњим стручним школама у складу са потребама тржишта рада

Организатор: Економски факултет Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
279

"Архимедесова" 93. математичка трибина за учитеље

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
280

"Архимедесова" 94. математичка трибина за учитеље

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
281

"Архимедесова" 444. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
331

"Архимедесова" 446. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
287

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 30. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије

Организатор: Српско хемијско друштво
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
289

Примена различитих техникаи материјала у настави ликовне културе

Организатор: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
291

Дигитално компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
292

ИНФОРМАЦОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Организатор: Факултет техничких наука Чачак
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
272

Међународна конференција о настави физике у средњим школама

Организатор: Алексиначка гимназија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
263

6. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Организатор: Факултет за спорт и физичко васпитање
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
295

Певање a prima vista - метод Владимира Јовановића

Организатор: Музичка школа "Петар Кранчевић"
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
296

ЕКОНОМИЈА, МЕНАЏМЕНТ, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И КВАНТИТАТИВНЕ МЕТОДЕ У УСЛОВИМА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Организатор: Економски факултет у Суботици
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
298

Cтручнa конференција за васпитаче СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ-ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТАВА ДЕТЕТА Кладово, 2019.

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
299

10. Јубиларни међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа, Визија савремене школе, модернизација, креативност, акција

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
329

XXII СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
328

Монтесори педагогијa у предшколском узрасту

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
330

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 5

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
282

Снага дечијег ума

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
304

Филмска анимација и филм у редовној настави и ваннаставним активностимa

Организатор: OШ,,Јован Шербановић"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
278

Родитељи и наставници – корак даље у неговању интеркултуралности и мултикултуралности у образовању MУЛТИКУЛТИ

Организатор: Национална асоцијација родитеља и наставника Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
308

Информационе технологије и развој образовања ИТРО 2019

Организатор: Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
311

„Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“

Организатор: ОШ Иво Андрић
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
315

10. манифестација и стручни скуп „Европски дани Сунца у Кули“

Организатор: Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
316

"Архимедесова" 445. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
314

Конференција за наставнике енглеског језика 4

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
319

VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u tazuvoju"

Организатор: Resursni centar za specijalnu u edukaciju
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
320

Актуелности у стручном усавршавању и значај доброг руковођења за рад предшколских установа,домова ученика и школа

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
321

ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ОБРАЗОВАЊА У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ

Организатор: Економски факултет у Суботици
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
333

"Архимедесова" 95. математичка трибина за учитеље

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
322

"Музиком до унапрађења дечјег развоја и социјалне инклузије"

Организатор: Udruženje Muzičke Umetnosti
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
323

67. Конгрес психолога Србије- Психологија у новом добу: изазови (ре)хуманизације

Организатор: Друштво психолога Србије
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
326

Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet), 'Настава етике'

Организатор: Filozofski fakultet Novi Sad
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
332

Актуелности у стручном усавршавању и значај квалитетног руковођења за рад предшколских установа, домова ученика и школа

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
334

"Архимедесов" мајски математички сусрет 2019.

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
340

Улога наставника у пројектној настави и ванаставним акивностима

Организатор: Учитељско друштво Алексинац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
335

У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА У НАСТАВИ ФИЗИКЕ - саветовање о планирању и реализацији наставе и учења у шестом разреду -

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
336

XXXIII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Сабор
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
339

Власотиначка летња креативна радионица

Организатор: Предшколска установа "Милка Диманић"Власотинце
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
5 дана
337

„Добро руковођење – квалитетна школа“

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
338

XIII Međunarodni simpozijum SEDLL-a INTERKULTURALNA I INTERDISCIPLINARNA PERSPEKTIVA U NASTAVI JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Организатор: Udruženje profesora španskog jezika Srbije
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
341

"ВАСПИТАВАТИ КУЛТУРОМ: Ка друштву у ком су вредности важне"

Организатор: БАЗААРТ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
343

Медијска писменост наставника и васпитача у функцији осавремењивања васпитно-образовног рада

Организатор: Центар за менаџмент доо - огранак Институт за јавни менаџмент
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
344

АСистивне ТЕхнологије и Kомуникација (АСТЕK)

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
346

Књижевни јунак под лупом Читалића

Организатор: Удружење грађана ,,Читалићи''
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
350

„Право време за нове кораке“ – Програми стимулације развоја детета у раном узрасту; Стимулација развоја детета кроз подучавање енглеског језика Хелен Дорон методом

Организатор: Helen Doron Early English Master Franchisor Bee-Beep d.o.o.
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
351

XVI Истраживачки дани васпитача Београда

Организатор: Удружење васпитача Београда
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
353

Међународна конференција „Учење у виртуелним заједницама“

Организатор: Факултет техничких наука у Чачку
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
356

У сусрет квалитетном и иновативном образовању

Организатор: Udruženje Živojin Mišić
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
357

Насилно понашање ученика према наставницима у средњој школи

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
358

Савремени трендови у психологији 2019

Организатор: Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
3 дана
359

10. међународни научни скуп "Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС"

Организатор: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
361

Дигитализација вођења школске и педагошке документације кроз есДневник

Организатор: Друштво учитеља Јагодина
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
362

Међународна конференција Психологија и музика - интердисциплинарна сусретања

Организатор: Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
367

22. Педагошки форум сценских уметности "Заједничко музицирање у образовању"

Организатор: Факултет музичке уметности
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
368

VIII НАУЧНО – СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ КАРАКТЕРА, „ВAСПИTAЊE ИГРOM И ПOКРETOM КРОЗ СВAКOДНEВНИ ЖИВOT ДETETA“

Организатор: БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
369

Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (IV)

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
370

ОСМИ окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" –СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ- ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТВА ДЕТЕТА

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
372

Специјална едукација и рехабилитација- Методе засноване на доказима

Организатор: Помоћ породици
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
373

„ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН СМЕТЊИ У УЧЕЊУ“

Организатор: Удружење логопеда Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
374

Трећа међународна научно-стручна конференција “Даровитост – потребе 21. века”

Организатор: Друштво дефектолога Војводине
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
3 дана
375

Визија и путеви ка квалитетном образовању

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
376

ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА, ЈУЧЕ, ДАНАС И СУТРА

Организатор: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
377

Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“

Организатор: Фондација Темпус
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
378

ХII СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - ДЕЦА, ВАСПИТАЧИ И ПОРОДИЦА У ПРОСТОРУ ВРТИЋА И ВАН ЊЕГА – РАЗВИЈАЊЕ РЕЛНОГ ПРОГРАМА

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
388

ДЕСЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 3К (ККК-Компјутер-Комуникација-Култура)

Организатор: ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
379

„ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ОБРАЗОВАЊУ- УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ”

Организатор: Академија Филиповић
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
382

XXIV МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“ - „ОБРАЗОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА“

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
389

12. међународна IEEESTEC конференција

Организатор: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
384

Принципи циркуларне економије у служби заштите животне средине / Стручни скуп екошколских координатора у оквиру међународног програма Еко-школе

Организатор: Удружење грађана Златиборски круг
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
385

Међународна конференција о настави физике и сродних наука ICPRSE2019 (2nd International Conference on Physics and Related Science Education ICPRSE2019)

Организатор: Друштво физичара Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
404

АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА И КОМУНИКАЦИЈА - КОНФЕРЕНЦИЈА АТААЦ 2019

Организатор: Центар за социјалну инклузију
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
386

Тринаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије ''ВРТИЋ КАО МЕСТО ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА - развијањe рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића''

Организатор: Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
4 дана
387

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 6

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
390

Свет образовања брише границе

Организатор: Udruženje Kreativnih Raspoloženih Elokventnih Ambicioznih Talentovanih Inventivnih Vrednih Altruista
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
391

Безбедност и одговорност

Организатор: Fondacija Tijana Juric
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
392

Актуелности у образовном систему Републике Србије 2

Организатор: Mрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
393

Почетно научно истраживање у основној и средњој школи

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
394

Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво Растимо“ (4)

Организатор: Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
395

Заједно учимо боље

Организатор: ОШ „Свети Сава“
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
396

Четврта конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Организатор: Економски факултет Универзитет у Београду
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
399

ПЕТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
400

Рад у савременој школи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
401

Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду АЛОС19

Организатор: Висока школа социјалног рада
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
403

ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА"КОРАЧАМ И СЛУШАМ"

Организатор: Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
405

Дигитални образовни материјал - изазов за савременог наставника

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар" Београд
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
406

ИЗАЗОВИ У ГРАЂЕЊУ КУЛТУРЕ ВРТИЋА КАО МЕСТА ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
417

Подршка особама са ометеношћу у учењу енглеског

Организатор: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
407

Стимулација интелектуалног развоја - примери добре праксе

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
408

Нека игра крене! Активирајмо најмлађе ученике

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
409

Десети симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

Организатор: Универзитет у Београду - Математички факултет
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
410

„AНАЛИТИКА И ДИЈАГНОСТКА У СПОРТУ И ФИЗИЧКОМ И ЗДРАСТВЕНОМ ВАСПИТАЊУ“

Организатор: Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
411

Заштита озонског омотача – стање у свету и у Србији

Организатор: Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
413

Специјална едукација и рехабилитација- Методе засноване на доказима

Организатор: Помоћ породици
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
414

Спољашње вредновање установа – 2. круг

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
415

Од исхода до оцене; вођењa електронског дневника уз примену законске регулативе

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
416

Партиципација у образовању - педагошки (п)огледи

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
418

ЗНАЧАЈ СПОРТОВА НА СНЕГУ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДЕЦОМ СА ОМЕТЕНОМ У РАЗВОЈУ

Организатор: СРПСКО УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
420

Развој животних вредности код ученика и партнерских односа с њиховим родитељима

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
421

Учимо креативно, градимо партнерства: квалитетнији рад с ученицима и њиховим родитељима

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
422

Ученичке задруге од теорије до праксе

Организатор: Академија Филиповић
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
424

54. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

Организатор: Институт за ратарство и повртарство
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
427

Визија и путеви ка квалитетном образовању

Организатор: Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
428

НОВЕ ТЕМЕ У ИСТОРИОГРАФИЈИ – ОКВИРИ И ЦИЉЕВИ ПРИМЕНЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ

Организатор: Центар за српске студије, Филозофски факултет
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
429

Спортске активности за децу са инвалидитетом - примери добре праксе

Организатор: Спортски савез особа са инвалидитетом Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
430

Решавање конфликтних ситуација

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
431

Невербална комуникација – говор тела

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
432

Изазови у образовно-васпитном раду и заједничко креирање образовних политика у Србији и земљама региона

Организатор: МВ центар за образовање и образовне политике
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
433

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ УЧЕЊА - Како подстаћи скривене потенцијале ученика

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
434

ОКЦ конференција Онлајн дидактика

Организатор: Образовно креативни центар
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
437

Стручност и креативност у управљању савременом школом

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
436

Митови и истине о резултатима ПИСА теста

Организатор: Институт за модерно образовање
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
438

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2020"

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
4 дана
441

Визија и путеви ка квалитетном образовању

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
445

Изазови руковођења установа - законодавни оквир и пракса (образовање и васпитање, јавне набавке, јпп)

Организатор: Центар за менаџмент доо - огранак Институт за јавни менаџмент
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
3 дана
442

НАСИЉЕ У ШКОЛИ-ЧИЈА ОДГОВОРНОСТ?

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
444

Управљање временом у циљу организације часа

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
451

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 31. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 4. Конференција методике наставе хемије

Организатор: Српско хемијско друштво
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
446

Нова економија и будућност образовања

Организатор: Факултет ФЕФА
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
460

7. Међународна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Организатор: Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
447

КОНФЕРЕНЦИЈA „Васпитач у 21. веку“ ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Организатор: Академија васпитачко-медицинскух студија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
448

Положај ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у образовном систему Србије

Организатор: Средња занатска школа
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
469

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном систему

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
464

Изазови професионалног идентитета педагога у савременом друштвеном и образовном контексту

Организатор: Filozofski fakultet u Novom Sadu
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
449

Улога директора у стратегији развоја школе

Организатор: Друштво директора школа Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
3 дана
450

Фантастично путовање: Одредиште дигитална учионица

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
452

Међународна конференција о настави физике у средњој школи

Организатор: Алексиначка гимназија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
453

Покрет као новина у Наставном плану и програму за солфеђо у основним музичким школама

Организатор: Музичка школа "Петар Кранчевић"
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
457

Васпитни рад у домовима ученика Републике Србије 7

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
459

Digitalno obrazovanje 2020

Организатор: Центар за образовне технологије на Западном Балкану
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
462

Унапређење инклузивних пракси, превентивних и интервентних активности са циљем смањења дискриминације и вршњачког насиља/злостављања ЛГБТ ученика/ица

Организатор: Група ИЗАЂИ
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
463

Унапређивање знања и вештина потребних за рад са младим ЛГБТ особама у средњим школама

Организатор: Група ИЗАЂИ
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
465

"Унапређивање средине за учење кроз размену професионалних искустава"

Организатор: Удружење васпитача Златиборског округа
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
466

Заједно учимо боље

Организатор: ОШ „Свети Сава“
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
467

СТРУЧНИ СУСРЕТИ ВАСПИТАЧА „ВРЕДНОСНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ КВАЛИТЕТНО ПВО ЗА СВУ ДЕЦУ

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
470

Значај невербалне комуникације у интеракцији

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
471

Иновација у разредној настави

Организатор: ОШ "Вук Караџић"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
474

Примена нових технологија и идеја у школском инжењерском образовању

Организатор: Техничка школа
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
475

И тата је важан

Организатор: Предшколска установа, Зрењанин
Oблик: Трибина
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
476

Буди промена коју желиш да видиш у свету - Махатма Ганди

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
477

Век и по Ваљевске гимназије

Организатор: Одбор за обележавање 150 година Ваљевске гимназије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
478

ИЗАЗОВИ ПРОЦЕСА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЕКОНОМИЈИ, МЕНАЏМЕНТУ, ПОСЛОВНОЈ ИНФОРМАТИЦИ И КВАНТИТАТИВНИМ МЕТОДАМА

Организатор: Економски факултет у Суботици
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
492

Подршка ученицимау оквиру програма професионалне оријентације и транзиције у средњу школу

Организатор: Подружница педагога основних школа Јужнобачког округа
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
483

"Архимедесов" мајски математички сусрет (у оквиру Математичког турнира 2020)

Организатор: Мрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
482

Дидактичко игровна средства у функцији дечјег развоја

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
490

ХIII СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈЕ - ДЕЦА И ОДРАСЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОМ УРЕЂЕЊУ СРЕДИНЕ КОЈА ПОДРЖАВА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
495

Проговори да видим ко си - култура говора и усмено изражавање

Организатор: Udruženje "Izražajnost"
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
496

Сусрети гимназија Европе - истраживање насиља

Организатор: Земунска гимназија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
4 дана
498

Савремене теденције у настави физичког и здравственог васпитања

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Oблик: Летње и зимске школе
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
499

Квалитет вршњачких односа предшколске деце- фактор дечије укључености у процес васпитања и образовања

Организатор: БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 дана
503

Велика школа кинологије

Организатор: Kinološka akademija
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
22 дана
500

Дигитални свет у мојој учионици

Организатор: МВ центар за образовање и образовне политике
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
501

Осма међународна научна конференција "Техника и информатика у образовању 2020"

Организатор: Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
502

СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ ВРЊАЧКА БАЊА, 2020.

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
504

Заједно учимо боље

Организатор: ОШ „Свети Сава“
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
505

Проговори да видим ко си - култура говора и усмено изражавање

Организатор: Udruženje "Izražajnost"
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
506

XXV НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA „ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“ МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
507

Технологија у подстицају психомоторног развој деце и квалитета живота особа са инвалидитетом

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
508

Четрнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Организатор: Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
4 дана
509

На мапи Читалића

Организатор: Удружење грађана ,,Читалићи''
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
510

Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“

Организатор: Фондација Темпус
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
512

Решавање проблема - стимулација интелектуалног развоја (примери добре праксе)

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Oблик: Сусрети и дани
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
514

Акција за климу Прилагођавање на измењене климатске услове

Организатор: Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
515

Нови трендови у еколошкој безбедности,климатске промене и утицај пандемије на економију

Организатор: Интернационална полицијска организација
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
517

Едукација о филантропији за учитеље и стручне сараднике - Упознај филантропију

Организатор: Фондација Ана и Владе Дивац
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
760

Природне науке кроз НТЦ методологију

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
518

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 8

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
519

Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду АЛОС20 - Примена теоријских модела у пракси: могућности и ограничења

Организатор: Висока школа социјалног рада
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
520

Лет кроз Дигитални свет

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
521

Дани Вука Караџића – Вукови претходници и следбеници у рефорсми српског језика и писма

Организатор: Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
523

Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво Растимо“ (5)

Организатор: Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
524

"Office 365 Google - креирање видео часа, активности и видео конференције у настави"

Организатор: Центар за учење едукацију и развој креативности МИНА
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
525

Дисклексија, аутизам и АДХД у инклузивној настави

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
1 дана
526

Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе у оквиру заједничког пројекта ЕУ/СЕ у Србији Квалитетно образовање за све (I)

Организатор: Канцеларија Савета Европе са седиштем у Београду
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
531

XXXIV Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Сабор
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
527

Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе у оквиру заједничког пројекта ЕУ/СЕ у Србији Квалитетно образовање за све (II)

Организатор: Канцеларија Савета Европе са седиштем у Београду
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
528

Промоција културне разноликости, међукултурног дијалога и толеранције кроз медијску и информацијску писменост

Организатор: Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
3 дана
529

68. Конгрес психолога Србије: ПСИХОЛОГИЈА ИЗ ДАНА У ДАН: Свакодневни проблеми у пракси психолога и примена психологије у свакодневном животу

Организатор: Друштво психолога Србије
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
530

Гугл платформа за наставу на даљину и сарадњу

Организатор: ОШ "Вожд Карађорђе"
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
532

Заштита деце од непредвиђених ситуација, насиља и злоупотребе психоактивних супстанци

Организатор: Интернационална полицијска организација
Oблик: Трибина
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
539

Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
533

Стручна конференција о безбедности деце “Безбедност и одговорност 2020”

Организатор: Фондација Тијана Јурић
Oблик: Конференција
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
538

Типови интеракција – наставник као медијатор комуникације

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
540

Примена и планирање адаптираних садржаја футсала – малог фудбала у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом у физичком и здравственом васпитању и спорту

Организатор: Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
2 дана
541

Васпитање и образовање у дигиталном окружењу

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
542

Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
543

Сарадња образовно - васпитних и васпитно - образовних установа и центара за социјални рад у оквиру спољашње мреже заштите од насиља, злостављања и занемаривања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
544

Дани дефектолога - Диверзитет и адаптибилност процедура у специјалној едукацији рехабилитацији

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)
4 дана
552

Из наше учионице: Читање – изазов савременог доба

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
545

Тематски приступ у настави историје

Организатор: Центар за српске студије, Филозофски факултет
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
546

Школски систем пред изазовом - улога директора

Организатор: Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
547

Примена садржаја образовног Климатског пакета у редовној настави и ваннаставним активностима за наставнике разредне наставе

Организатор: Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
553

Из наше учионице - Платформа Microsoft Teаms - ризница креативности, организације и стваралаштва

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Вебинар
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
548

Примена садржаја образовног Климатског пакета у редовној настави и ваннаставним активностима за наставнике основних школа

Организатор: Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)