Претрага одобрених стручних скупова
Код Стручни скуп Трајање
Код Стручни скуп Трајање
1187

УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1186

е-Образовна академија: ИОП - Учим на свој начин

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1185

О рецитовању

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1184

Породица и фамилијарне вредности као темељ васпитања

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1182

Актуелности у установама образовања и васпитања у Републици Србији

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
1181

Eurydice конференција: „Одрживи развој као тема у образовању – искуства, политике и праксе у Републици Србији и Европи“

Организатор: Фондација Темпус
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
2 дана
1180

„Стратегије васпитача у развијању реалног програма – примери из праксе“

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
1 дана
1179

Филозофија у учионици

Организатор: Институт за филозофију и друштвену теорију
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1178

Квалитетнија настава уз нове стандарде

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
1177

е-Образовна академија: Жене у образовању - деловање, достигнућа и наслеђе

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1176

Дизајн за промене, оснаживање нове генерације са Киран Бир Сетхи (Design for Change Empowering the Next Generation with Kiran Bir Sethi)

Организатор: Vega Omladinski Centar
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1175

e-Образовна академија: Може ли вештачка интелигенција да трансформише образовање?

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1174

Дани Светомира Бојанина

Организатор: ОиСШ ,,Др Светомир Бојанин"
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
2 дана
1173

е-Образовна академија: Примена основних принципа психотерапијских концепата у учионици

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1172

е-Образовна академија: Добробит деце и младих у дигиталном свету: изазови и механизми заштите

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1171

Ментална снага за сваки дан

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1170

Личност наставника у новој ери образовања

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1169

Васпитач у XXI веку: развој вредности у области предшколског васпитања и образовања

Организатор: Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
2 дана
1168

72. Конгрес психолога Србије - Различитости и кризе – психологија пред изазовима савременог доба

Организатор: Друштво психолога Србије
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
4 дана
1167

XVII Истраживачки дани васпитача Београда „Реформски процеси у предшколском васпитању и образовању и моја пракса“

Организатор: Удружење васпитача Београда
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
2 дана
1165

Дигитално образовање 2024.

Организатор: Центар за образовне технологије Западни Балкан
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1164

Савремене методе, технике и облици рада у исходовно оријентисаној настави

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1163

Изазови у образовању – јачање васпитне улоге школе

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1162

ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА У РАЗЛИЧИТИМ ОТВОРЕНИМ И ЗАТВОРЕНИМ ПРОСТОРИМА ВРТИЋА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
4 дана
1161

Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља''

Организатор: Удружење професора информатике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1160

3Д ШТАМПА У ИНЖЕЊЕРСКОЈ ПРАКСИ: ИНОВАЦИЈЕ, ПРИМЕНЕ И МОГУЋНОСТИ

Организатор: Факултет техничких наука, Нови Сад
Oблик: Летња и зимска школа
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 дана
1159

СИМУЛАЦИЈЕ МАШИНСКИХ СИСТЕМА И МЕХАНИЗАМА (CAE)

Организатор: Факултет техничких наука, Нови Сад
Oблик: Летња и зимска школа
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 дана
1158

НАПРЕДНО МОДЕЛОВАЊЕ МАШИНСКИХ СИСТЕМА (CAD)

Организатор: Факултет техничких наука, Нови Сад
Oблик: Летња и зимска школа
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 дана
1157

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ - ПРЕВЕНЦИЈА, ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Организатор: Центар за образовање и професионални развој
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1156

Климатски пакет - иновативни образовни материјал за гимназије и средње стручне школе

Организатор: Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1155

Климатски пакет - иновативни образовни материјал за основну школу

Организатор: Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1153

Родитељске перспективе - осећања и јасне границе - одгајање тинејџера

Организатор: Фондација Новак Ђоковић
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1151

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1150

VI Конгрес географа Србије са међународним учешћем "Куда иде географија? У сусрет новим географским хоризонтима

Организатор: Универзитет у Београду - Географски факултет
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
1149

Пројектно учење у предшколском васпитању и образовању – примери добре праксе

Организатор: Факултет педагошких наука Јагодина
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
1 дана
1148

Место педагошких саветника у васпитно- образовним установама; улога, значај и могућности – за управу школе

Организатор: Средња туристичка школа
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
1 дана
1147

Истраживање нових граница у настави страног језика

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
2 дана
1146

KАKО САЧУВАТИ ИНТЕГРИТЕТ УЧИТЕЉА И НАСТАВНИKА У ДАНАШЊЕ ВРЕМЕ

Организатор: Удружење сомборских учитеља
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1145

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа 15

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
2 дана
1144

Климатски пакет - иновативни образовни материјал за предшколске установе

Организатор: Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1142

Моћ даровитих ученика – корак даље

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1141

Школско насиље-законске реакције и школске акције

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1140

Дигитална трансформација и виртуелна реалност у образовању

Организатор: Економско - трговинска школа
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1139

Здравствена заштита и репродукција папкара, копитара, живине и месоједа

Организатор: Удружења ветеринара практичара Србије (УВПС)
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1138

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 33. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 5. Конференција методике наставе хемије

Организатор: Српско хемијско друштво
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
2 дана
1137

Стручни сусрети васпитача „ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ “ KЛАДОВО 2024.

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
4 дана
1135

Интеркултуралност, интеркултурална осетљивост и демократска школска култура

Организатор: Центар за образовне политике
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1134

„Увођење и имплементација система финансијског управљања и контроле у установама образовања и васпитања”

Организатор: Академија Филиповић
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
2 дана
1133

Стварамо заједно 3 – јачање сарадње и стварање културе заједништва међу запосленима у ВО и ОВ установама

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1131

Холистички приступ гојазности

Организатор: Univerzitet Singidunum
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1130

Ученичке задруге од теорије до праксе

Организатор: Академија Филиповић
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1129

„У најбољем интересу детета“

Организатор: Академија Филиповић
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1128

,,Значај позитивне атмосфере и високог нивоа безбедности у стварању квалитетније школе"

Организатор: Академија Филиповић
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
2 дана
1127

Дигиталне компетенције наставника - примери добре праксе

Организатор: ОШ "Иван Милутиновић"
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1126

Смотра луткарства у школи „Нек' лутка игра као чигра“ 3

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1125

Стручан директор – успешна образовно-васпитна установа (новине у образовању)

Организатор: Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
1124

Тимови – огледало школе

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
1 дана
1123

Респонзивно образовање будућих здравствених радника у области раног раста и развоја и подстицајног родитељства

Организатор: Aкадемија струковних студија Београд
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1122

Креативне идеје из учионице 3

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1121

Актуелности у установама образовања и васпитања

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
1120

Географско образовање и пракса од Јована Цвијића до данас

Организатор: Српско географско друштво
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1119

XV међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа ПРАВНИ ХОРИЗОНТИ У ОБРАЗОВАЊУ И САМОПРОЦЕНА КРЕАТИВНОГ ЛИДЕРА

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
2 дана
1118

Изазови руковођења установом- законодавни оквир и пракса

Организатор: Центар за менаџмент доо
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
4 дана
1117

Међународна мултидисциплинарна конференција „Изазови савременог високог образовања“ CCHE 2024

Организатор: Конференција академија и високих школа Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
6 дана
1116

11. Међународна конференција о настави физике у средњој школи

Организатор: Алексиначка гимназија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
1115

Смотра игара у настави – Разиграни кликери 2

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1114

(Мо)ментална хигијена у настави немачког језика и књижевности

Организатор: Филолошко-уметнички факултет
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1108

е-Образовна академија: МЕНТОРСТВО – ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВИЈАЊЕ КВАЛИТЕТНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1107

О свему се може преговарати

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1106

Педагошке иновације у настави енглеског језика у ери вештачке интелигенције и асистивних технологија

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Летња и зимска школа
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 дана
1105

Партиципација младих, антидискриминација и заштита људских права

Организатор: Центар за образовне политике
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1104

Примена Archicad-a у настави

Организатор: hiCAD
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1103

Стручно научна конференција са међународним учешћем „Дани дефектолога 2024“

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
4 дана
1102

Садашњост и будућност образовања и васпитања – савремене тенденције у пракси

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1101

BURNOUT- синдром сагоревања у наставничкој професији

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1100

КУДА СЕ КРЕЋЕ ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ: ВРЕДНОСТИ KAO ПУТОКАЗ

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1095

Примитивни рефлекси - процена и интеграција кроз вежбе и игру

Организатор: Београдски развојни центар БЕРЦ
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
2 дана
1094

Значај регионалне сарадње у функцији унапређивања образовно-васпитног рада

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1093

Савремене геодетске технологије

Организатор: Академија техничко-уметничких струковних студија Београд
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1092

Дигиталне вештине и логичко размишљање: LOGISCOOL подршка учитељима и наставницима у раду са ученицима

Организатор: Центар савремених вештина и технологија "Фибоначи"- Београд
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1091

Улога педагога у превенцији насиља у систему образовања и васпитања

Организатор: Filozofski fakultet u Novom Sadu
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1090

е-Образовна академија: Медијска писменост и критичко мишљење – компетенције за 21. век

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1089

Конференција о образовању у ери вештачке интелигенције - Свет испред нас

Организатор: Програм Уједињених нација за развој
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1085

''РАЗИГРАНО РОДИТЕЉСТВО: подршка родитељима за заједничку игру са дететом и учешће у рутинама

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)
1 дана
1084

Развој вештина и ширење капацитета запослених у образовању у циљу превазилажења стресних ситуација у раду са децом

Организатор: Удружење за системску терапију и системска решења Србије "Породични распоред"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1083

„Трансверзалне вештине – компетенције за целоживотно учење“

Организатор: Фондација Темпус
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1082

Дани предшколаца Врачара

Организатор: Предшколска установа "Врачар"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
1 дана
1079

е-Образовна академија: КОМПАС ЗА КРЕАТИВНИ ЧАС

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1078

Улога заједнице професионалног учења васпитача и наставника у процесу транзиције

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
1076

РАЗИГРАНО РОДИТЕЉСТВО- оквир за планирање сарадње са породицом“

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)
1 дана
1075

ОБРАЗОВАЊЕ – ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1074

Реедукација психомоторике- Нове перспективе

Организатор: Помоћ породици
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1073

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОЛИТЕХНИКА 2023

Организатор: АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1072

ПОРТФОЛИО ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА У ФУНКЦИЈИ САМОВРЕДНОВАЊА И ЕКСТЕРНОГ ВРЕДНОВАЊА УСТАНОВЕ

Организатор: Центар за образовање и професионални развој
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1071

МИ И ОНИ, ПРЕ НАС ( Подучавање о Другом светском рату и његовању културе сећања)

Организатор: Трећа београдска гимназија
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1070

Интернационални симпозијум за директоре основних и средњих школа САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ У РУКОВОЂЕЊУ ШКОЛОМ - САРАДЊА, ОРГАНИЗАЦИЈА И МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА КАО КЉУЧ УСПЕХА

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
2 дана
1069

Унапређивање наставе солфеђа и теоретских предмета

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1067

Положај ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и у ризику од осипања у образовном систему РС

Организатор: Лицеј
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1066

Бечејска зборница-мотивација ученика

Организатор: Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1065

Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво Растимо“ (8)

Организатор: Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1064

е-Образовна академија: ВЕЛИКИ НАСТАВНИК У МАЛОЈ СРЕДИНИ или ПРИЧА О „ШКОЛОВАЊУ ДУШЕ”

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1063

Образовање у доба вештачке интелигенције

Организатор: Библиотека плус
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1062

Значај раног препознавања и дијагностике поремећаја аутистичног спектра за примену прилагођеног приступа у раду

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1061

XXXVII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Сабор
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1060

VII ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈЕ -ИГРА –ОСНОВ РАЗВИЈАЊА И ИСПОЉАВАЊА СВИХ ДИМЕНЗИЈА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
1 дана
1059

Угљенични отисак

Организатор: Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1058

Тринаести симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

Организатор: Универзитет у Београду - Математички факултет
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1056

Педагошка истраживања и школска пракса: PIRLS 2021 – резултати и импликације

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
1054

Изазови менталног здравља просветних радника у приватном и професионалном окружењу

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1053

"Безбедност и одговорност 2023" Превенција и социјална адаптација деце са проблемима у понашању и/или сукобу са законом

Организатор: Центар за несталу и злостављану децу
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1052

Интеграција и имплементација генеративне вештачке интелигенције (ВИ) у процес образовања

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
1051

СТЕМ – свуда око нас

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1050

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа 14

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
2 дана
1049

Савремене методе наставе астрономије

Организатор: Математички факултет Универзитета у Београду
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1048

АКТУЕЛНОСТИ У ЛОГОПЕДИЈИ, ОКУПАЦИОНОЈ ТЕРАПИЈИ, ПСИХОЛОГИЈИ И СОЦИЈАЛНОМ РАДУ − АЛОПС23

Организатор: Висока школа социјалног рада
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
2 дана
1046

Седма конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Организатор: Економски факултет Универзитет у Београду
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1045

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1044

„Кроз звук,ритам и покрет до говора“

Организатор: Едукативни центар"Корак по корак 2"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1043

Иновативност и креативност у настави – примери добре праксе

Организатор: ОШ "20.октобар"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1042

ШКОЛА КОЛА

Организатор: Ансамбл народних игара и песама Србије "Коло"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1041

Употреба стручне литературе у наставним и ваннаставним активностима на примеру монографије "Кључ од Косова" др Бошка Сувајџића

Организатор: Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1040

„Актуелности у образовном систему Републике Србије 7“

Организатор: Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
2 дана
1039

Први међународни научно-стручни скуп Логопедија данас

Организатор: Srpska logopedska asocijacija
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
2 дана
1037

Пета Међународна Конференција о АСистивним ТЕхнологијама и Комуникацији – АСТЕК 2023

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1036

Будућност школе, образовања и васпитања

Организатор: Друштво директора школа Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
1034

Место педагошких саветника у ВО установама; улога, значај и могућности

Организатор: Трећа београдска гимназија
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1033

Од такмичења до професионалне сцене

Организатор: Музичко оперско театарска организација-МОТО
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
2 дана
1032

Како до предузимљиве учионице?

Организатор: Достигнућа младих у Србији
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
3 дана
1031

Лет кроз Дигитални свет 4

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1025

EdTech конференција: Иновације у образовању

Организатор: Институт за модерно образовање
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
1024

ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ АУТЕНТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ И ВАН ЊЕГА КАО ПОКРЕТАЧ ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)
3 дана
1023

Пројектна настава у функцији уочавања ученика са изузетним способностима

Организатор: Библиотека плус
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1021

Припреме за почетак школске 2023/2024. године

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
1020

ПОВЕЗИВАЊЕ, ПРЕПЛИТАЊЕ И ПРОЖИМАЊЕ МУЗИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ, ИЗВОЂАШТВА И СТВАРАЛАШТВА НА ПРИМЕРУ МУЗИЧКЕ ЛИЧНОСТИ ВЕРЕ МИЛАНКОВИЋ

Организатор: Факултет музичке уметности
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
1015

„ДАНИ АКАДЕМИЈЕ ФИЛИПОВИЋ 2023” Поглед у будућност – развој образовања у складу са временом и технологијом новог доба

Организатор: Академија Филиповић
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
1014

Формативно оцењивање у музичкој школи

Организатор: Удружење наставника музичке културе Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
1013

Методичке могућности повезивања природних и друштвених наука кроз инетгративну и спиралну наставу

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1012

ИГРА КАО СУСРЕТ У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА И ИСТРАЖИВАЊУ

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
4 дана
1011

XVIII стручно - научни скуп са међународним учешћем "Дефектологија данас: изазови и перспектива"

Организатор: Друштво дефектолога Војводине
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
1010

XI Научно стручна коференција међународног карактера - Грађење партнерских односа на релацији дете-васпитач-родитељ

Организатор: БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)
4 дана
1008

Четврта међународна конференција „Настава језика и култура данас: Нова сазнања и иновације“

Организатор: Филозофски факултет у Нишу
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
2 дана
1007

Безбедност у саобраћају са освртом на железнички саобраћај

Организатор: Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1005

Енергетска ефикасност и сертификација зграда

Организатор: Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
1004

Игра = наука

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
1003

Савремене тенденције у настави физичког и здравственог васпитања – у сусрет новој школској години (7)

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Oблик: Летња и зимска школа
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
1002

XII Међународни научни скуп "Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС"

Организатор: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
2 дана
1001

Савремени Трендови у Психологији 2023

Организатор: Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
1000

Јачање медијско-информацијске писмености наставника са фокусом на превазилажење говора мржње

Организатор: Факултет политичких наука
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
999

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НАСТАВНИКА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ГОВОРА МРЖЊЕ КРОЗ ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ

Организатор: Факултет политичких наука
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
998

Међународна конференција „Унапређење рефлексивне праксе у вртићима и млађим разредима основне школе – стања и перспективе”

Организатор: Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
995

Роботика и вештачка интелигенција као алати за учење

Организатор: Фондација Темпус
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
994

ПРЕИСПИТИВАЊЕ УЛОГА ВАСПИТАЧА, УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ ПРИСТУПА У КОНТЕКСТУ ПРИМЕНЕ НОВИХ ОСНОВА ПРОГРАМА

Организатор: Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
1 дана
993

XIX Конгрес Савеза славистичких друштава Србије „Савремено проучавање српског језика и књижевности и других словенских језика и књижевности као матерњих, инословенских и страних”

Организатор: Савез славистичких друштава Србије
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
3 дана
992

Ка мирној коегзистенцији

Организатор: Centar za kriznu politiku i reagovanje
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
991

"Музика као покретач развоја личности детета"

Организатор: Основна музичка школа "Невена Поповић"
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
990

Други међународни симпозијум : Процена вида и визуелног функционисање

Организатор: Основна школа "Драган Ковачевић"
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
989

Употреба дигиталне технологије у предшколској установи – примери из праксе

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
988

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
987

И у дигиталном свету професионално

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
986

Деца и медији – имамо ли разлога за страх?

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
985

Механизми успешне транзиције при преласку детета из предшколске установе у први разред основне школе

Организатор: Центар за образовање и професионални развој
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
984

Насиље и превенција насиља у установама образовања и васпитања

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
982

Уз учитеља вежбам, растем и развијам се

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
981

Примена иновативних садржаја Рукомета у програмима наставе и учења у основном и средњем образовању

Организатор: Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
980

,,Заједно смо јачи“- Сарадња вртића и породице кроз партнерство у развијању реалног програма

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
1 дана
979

Како успешно реализовати наставу и рад у школи

Организатор: ОШ"Иван Милутиновић"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
2 дана
978

ТРЕЋИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС „ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА- ОДГОВОРНОСТ ЦЕЛОКУПНОГ ДРУШТВА“

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
2 дана
977

У хладу Перуновог храста

Организатор: УГ ,,Читалићи'' Алексинац
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
2 дана
976

XXVI СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈЕ -ИГРА –ОСНОВ РАЗВИЈАЊА И ИСПОЉАВАЊА СВИХ ДИМЕНЗИЈА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
4 дана
975

Примена метода активног учења у онлајн и хибридној настави (изокренута учионица)

Организатор: Универзитет Метрополитан
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
973

„Даровити ученици у образовању и васпитању: изазови и потенцијална решења“

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
972

Актуелни проблеми методике физичког васпитања

Организатор: Факултет спорта и физичког васпитања
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
971

Модели додатне подршке у земљама Европе

Организатор: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
963

Улога васпитања и образовања у очувању националног идентитета

Организатор: Учитељски факултет у Призрену, са привременим седиштем у Лепосавићу
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
962

ТРАНЗИЦИОНИ КЛУБОВИ – ПРАКСА И КОНЦЕПТ

Организатор: Центар за образовне политике
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
961

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ УСПЕШНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Организатор: Центар за образовне политике
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
959

„Актуелности у установама образовања и васпитања из угла директора“

Организатор: Пољопривредно - ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
958

Приоритети школе будућности – образовне неуронауке (НТЦ)

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
957

Пројектно учење у домовима ученика са примерима добре праксе

Организатор: Факултет педагошких наука Јагодина
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
956

Отворена врата едукације – изазови у образовању

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
955

ТИМСКИ РАД И САРАДЊА КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ШКОЛУ ОДЛИЧНИХ РЕЗУЛТАТА

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
2 дана
954

71. Конгрес психолога Србије - Нови хоризонти (сајбер) психологије

Организатор: Друштво психолога Србије
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
953

"ОД САЗНАЊА ДО ТРЕТМАНА"

Организатор: Удружење "Плави Чуперак"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
952

Пета међународна научна конференција "Спорт, рекреација, здравље"

Организатор: Висока спортска и здравствена школа
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
951

СТАНДАРДНЕ И ДОПУНСКЕ МЕТОДЕ У ЛОГОПЕДСКОЈ И ДЕФЕКТОЛОШКОЈ ПРАКСИ: КРИТИЧКИ ПРИСТУП ЛОГОПЕДСКОМ И ДЕФЕКТОЛОШКОМ ТРЕТМАНУ

Организатор: Удружење логопеда Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
950

ДРЖАВНА МАТУРА – ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
949

Професионална оријентација – пут ка правом избору средње школе

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
948

Функционална (не)писменост ученика у Србији

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
947

Рецитујем - чувам правилан говор и књижевно благо језика

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
946

21.ЕЛТА Конференција

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
2 дана
945

Смотра игара у настави – Разиграни кликери

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
944

Смотра луткарства у школи „Нек' лутка игра као чигра“ 2

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
943

Креативне идеје из учионице 2

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
942

Прилагођени уџбеници као подршка инклузивном образовању

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
941

Формативно оцењивање у музичким школама

Организатор: Удружење наставника музичке културе Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
940

Савремени приступи у дијагностици поремећаја из спектра аутизма и поремећаја дефицита пажње и моторне хиперактивности (АДХД) - сарадња са стручњацима из области специјалне едукације и рехабилитације

Организатор: Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић", Сомбор
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
939

Учимо заједно – од вртића ка школи

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
938

Свет се мења, а са њим и начин учења

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
937

Значај директора као лидера у развоју образовно-васпитне установе

Организатор: Удружење Дата Дидакта
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
936

Здравствена заштита и репродукција папкара, копитара, живине и месоједа

Организатор: Удружења ветеринара практичара Србије (УВПС)
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
933

Да лепше нам буде, смеће у фабрике, а не којекуде

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
932

Дигитално образовање 2023

Организатор: Центар за образовне технологије Западни Балкан
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
931

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 32. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 4. Конференција методике наставе хемије

Организатор: Српско хемијско друштво
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
2 дана
920

СТРЕС И ТРАУМЕ КОД ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ КОЈИ РАДЕ СА ЊИМА – Методе за отклањање стреса и редуковање траума

Организатор: Удружење за ослобађање од стреса
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
918

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ - ПРЕВЕНЦИЈА, ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Организатор: Центар за образовање и професионални развој
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
917

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
916

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 13

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
2 дана
915

Стручна конференција за васпитаче „ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ “ KЛАДОВО 2023.

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
4 дана
914

Установе образовања и васпитања у Србији - актуелности

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
2 дана
913

LINK IT & EdTech International Conference (ЛИНК ИТ & ЕдТецх Међународна конференција)

Организатор: Институт за модерно образовање
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
912

Изазови у успешном руковођењу установама

Организатор: Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
911

„Покретачи промена: Нове улоге у образовању” / „Gamechangers: New Roles in Education”

Организатор: Фондација „Образовање за Србију”
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
3 дана
910

Инклузивно образовање у региону Западног Балкана, Прва међународна регионална конференција

Организатор: Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
909

УСПЕХ СЕ МОЖЕ НАУЧИТИ И У ШКОЛИ

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
908

CASB: Здравствени туризам и угоститељство

Организатор: Aкадемија струковних студија Београд
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
2 дана
907

С природом на ти

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
906

Мотивациони поступци у настави

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
905

Brainfinity у школи - развој проблемске наставе

Организатор: Институт за модерно образовање
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
904

КОНФЛИКТИ У ПОРОДИЦИ И ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
903

Први национални симпозијум: Управљање безбедношћу – ванредне ситуације и насиље у образовно-васпитним институцијама Републике Србије

Организатор: Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
902

Терапија игром

Организатор: Balkansko udruženje za promociju terapije igrom
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
901

Петнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Организатор: Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)
4 дана
900

Утицај роботике на образовање: искуство и перспективе

Организатор: Институт за модерно образовање
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
899

Постани ВР про (Become a VR Pro) - примена виртуелне реалности у образовању

Организатор: Институт за модерно образовање
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
898

Дигитално насиље у установи од превенције до решења

Организатор: Образовно креативни центар
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
897

Предшколска установа као професионална заједница учења: иновације, изазови и перспективе

Организатор: Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)
2 дана
896

У ПОТРАЗИ ЗА КВАЛИТЕТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И ВАСПИТАЊЕМ: ИЗАЗОВИ И МОГУЋА РЕШЕЊА

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
895

10. Међународна конференција о настави физике у средњој школи

Организатор: Алексиначка гимназија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
894

Изазови руковођења установом- законодавни оквир и пракса

Организатор: Центар за менаџмент доо
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
893

Шумагогија - Шумска педагогија од идеје до реализације

Организатор: Предшколска установа Врабац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
892

Заједница професионалног учења – заједница која расте

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)
1 дана
891

Рад са ученицима по индивидуалном образовном плану (ИОП 1, 2, 3)

Организатор: МВ центар за образовање и образовне политике
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
890

Међународни Еразмус+ пројекти у служби унапређивања квалитета рада образовних установа и умрежавања запослених у образовању – примери добре праксе, изазови, препреке и могућа решења

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
888

Стварамо заједно 2 – јачање сарадње међу запосленима у васпитању и образовању, дељењем примера добре праксе и стварањем културе заједништва

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
887

Новине и изазови у образовању

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
886

Ка квалитетнијем географском образовању и васпитању усмереном на исходе и компетенције

Организатор: Српско географско друштво
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
885

Стручно научна конференција са међународним учешћем „Дани дефектолога 2023“

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
4 дана
884

Актуелности у установама образовања и васпитања

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
2 дана
883

57. Саветовање агронома и пољопривредника Републике Србије и 3. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

Организатор: Институт за ратарство и повртарство, Институт од националног значаја за Републику Србију
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
882

Позиционирање педагога у савременом васпитно-образовном контексту

Организатор: Filozofski fakultet u Novom Sadu
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
879

Testiranje

Организатор: Jelena ZUOV
Oблик: Сабор
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
877

Testiranje

Организатор: Jelena ZUOV
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
876

Алтернативни подухвати наставника у креирању подстицајног окружења које мотивише и јача компетенције

Организатор: Основна школа " Вук Караџић"
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
873

Отворени приступ научној комуникацији Scientix конференција (Open Science Communication - Scientix Conference)

Организатор: Центар за промоцију науке
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
872

Поставка и рад на једногласним и двогласним мелодијским диктатима у основној музичкој школи

Организатор: ОМШ "Петар Коњовић"
Oблик: Округли сто
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
869

Наставници - креатори промена

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
868

Индивидуализација и мотивација – кључ успешне комуникације

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
867

Ментална стабилност у нестабилном окружењу

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
866

Учионица без зидова

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
865

Национални ЕПАЛЕ симпозијум 2022: Иновативни приступ за развој вештина

Организатор: Фондација Темпус
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
863

Директор - креатор и мотиватор

Организатор: Друштво директора школа Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
861

Инклузивно образовање – људски и професионални изазов

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
860

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса“

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
859

XXXVI Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Сабор
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
858

Неурогени и развојни поремећаји говора и језика

Организатор: Удружење логопеда Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
856

“ Међународна конференција науке о спорту, физичком васпитању и здрављу"

Организатор: Факултет спорта и физичког васпитања
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
2 дана
855

Мали покрет руке, учење без муке - значај фине моторике

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
854

„Педагошка истраживања и школска пракса” Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

Организатор: Institut za poedagoška istraživanja
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
851

„Школски библиотекари кроз сарадњу до нових знања“

Организатор: Друштво школских библиотекара Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
850

Формативно оцењивање у настави Музичке културе

Организатор: Удружење наставника музичке културе Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
848

„Школски библиотекари у промоцији културних вредности“

Организатор: Друштво школских библиотекара Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
847

Интердисциплинарни приступ у настави српског језика и књижевности и употреба дигиталних алата у настави

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
846

Математика и примене - секција математика и информатика у образовању

Организатор: Универзитет у Београду - Математички факултет
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
845

Шеста конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Организатор: Економски факултет Универзитет у Београду
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
844

Cтручнa конференција за васпитаче ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ, Тара 2022.

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
4 дана
843

„Школска библиотека – простор за истраживање и опуштање“

Организатор: Друштво школских библиотекара Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
842

Процена и интеграција примитивних рефлекса

Организатор: Београдски развојни центар БЕРЦ
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
2 дана
840

" Професионална подршка руководиоцима установа у образовању-актуелности у образовном систему Републике Србије "

Организатор: Mрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
839

Испричај ми своју дигиталну причу

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
838

Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet) „Настава филозофије у дигиталном окружењу”

Организатор: Filozofski fakultet Novi Sad
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
837

Специјална едукација и рехабилитација- Аутизам, екранизам и развојна дисфазија

Организатор: Помоћ породици
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
834

"Безбедност и одговорност 2022"

Организатор: Центар за несталу и злостављану децу
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
833

AРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ МИХАЈЛА МИТРОВИЋА

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
832

Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво Растимо“ (7)

Организатор: Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
831

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 12

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
2 дана
830

Вукови претходници и следбеници у домену језика, књижевности и етнологији

Организатор: Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
829

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "The English Book дани 2022"

Организатор: The English Book
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
828

Компаративна анализа позиције директора образовних установа у Републици Србији и Европској унији

Организатор: Udruženje Data Didakta
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
4 дана
827

Праћење и вредновање ученичких постигнућа у настави Музичке културе у основној школи

Организатор: Удружење наставника музичке културе Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
826

Дидактика часа са употребом ИКТ-а

Организатор: Образовно креативни центар
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
825

Четврта Међународна Конференција о АСистивним ТЕхнологијама и Комуникацији – АСТЕК 2022

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
2 дана
824

Унапређење капацитета наставника средњих стручних школа које реализују наставу за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије у Србији

Организатор: Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
2 дана
823

Има ли опера будућност?-Изазови и решења у педагошкој и извођачкој пракси

Организатор: Музичко оперско театарска организација-МОТО
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
2 дана
821

ШЕСТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ“

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
1 дана
819

Петa међународнa научно-стручнa конференцијa “Сарадња у циљу подршке даровитима”

Организатор: Друштво дефектолога Војводине
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
3 дана
815

Како до предузимљиве учионице?

Организатор: Достигнућа младих у Србији
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
3 дана
814

ЈЕСЕЊИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ -РЕФЛЕКСИВНИ ПРАКТИЧАР У ГРАЂЕЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
4 дана
811

Како бити лидер у свом животу – покрени се... (благостање је моје природно стање)

Организатор: Друштво учитеља Београда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
810

Директор – носилац промена и иницијатор развојa предшколске установе

Организатор: Udruženje Data Didakta
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
809

Трећи конгрес биолога Србије

Организатор: Српско биолошко друштво
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
4 дана
808

ОБРАЗОВАЊЕ О КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ СРБИЈЕ

Организатор: Едукација за 21. век
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
2 дана
806

Водич паса као реализатор групних активности са децом типичне популације уз пса

Организатор: Центар за пет терапију Пријатељска шапа
Oблик: Летња и зимска школа
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
10 дана
805

Сусретања васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ - развијање реалног програма -Кладово, 2022.

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
3 дана
804

Савремене методе наставе астрономије

Организатор: Математички факултет Универзитета у Београду
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
802

Друга међународна конференција Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања (PAM - IE Belgrade 2022)

Организатор: Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
4 дана
801

eTwinning годишња конференција: ”Инклузија у новој образовној стварности”

Организатор: Фондација Темпус
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
796

Да оцена буде огледало знања

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
795

Девета међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2022“

Организатор: Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
793

X НAУЧНO – СTРУЧНA КOНФEРEНЦИJA MEЂУНAРOДНOГ КAРAКTEРA ИДEНТИФИКAЦИJA, ПOДРШКA И ПOДСТИЦAJ РAЗВOJA КРEAТИВНOСТИ И ДAРOВИТOСТИ ДEЦE ПРEДШКOЛСКOГ УЗРAСТA

Организатор: БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
4 дана
792

Одговоран однос према здрављу

Организатор: Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
791

НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (како решити дилеме у пракси).

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
790

Савремене тенденције у настави физичког васпитања – у сусрет новој школској години (6)

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Oблик: Летња и зимска школа
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
3 дана
789

Примена различитих метода рада и савремен приступ у праћењу напредовања ученика у основном музичком образовању

Организатор: Основна музичка школа "Невена Поповић"
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
2 дана
787

ДИГИТАЛНИ СВЕТ У МОЈОЈ УЧИОНИЦИ 1, 2, 3

Организатор: МВ центар за образовање и образовне политике
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
785

Припреме за почетак школске 2022/2023. године

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
784

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
783

Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих понашања ученика - Изазови у превенцији злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
2 дана
782

Образовање усмерено ка потребама савременог друштва и вештачка интелигенција

Организатор: Академија Филиповић
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
781

Препознајмо и победимо агресивност у себи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
780

Први међународни симпозијум: Процена вида и визуелно функционисање

Организатор: Основна школа "Драган Ковачевић"
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
778

Правилник о сталном стручном усавршавању и како израдити лични план професионалног развоја?

Организатор: Педагошко друштво Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
777

Трибина „Доступност културно-историјских и туристичких садржаја за особе са инвалидитетом“

Организатор: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
776

„ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДОКУМЕНТОВАЊЕ У ОСНОВАМА ПРОГРАМА-ГОДИНЕ УЗЛЕТА“

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
1 дана
775

И тата је важан

Организатор: Предшколска установа, Зрењанин
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
774

Читалићи у години јубилеја

Организатор: УГ ,,Читалићи'' Алексинац
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
1 дана
773

Развој дигиталне писмености кроз наставу енглеског језика

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Летња и зимска школа
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
3 дана
772

Специјална едукација и рехабилитација- Аутизам, екранизам и развојна дисфазија

Организатор: Помоћ породици
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
1 дана
771

ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ДИГИТАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА ГИМНАЗИЈАЛЦИМА

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
770

Хобијем против насиља

Организатор: Интернационална полицијска организација
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
769

Квалитетно управљање установама образовања и васпитања

Организатор: МВ центар за образовање и образовне политике
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
1 дана
766

СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА -„ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ TAPA 2022.

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
3 дана
765

Ко се боји медијске писмености још...

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
1 дана
764

Мапа ума – начин да учење буде игра

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
763

ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА НА ДАЉИНУ

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
762

ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА У ШКОЛИ

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
761

У КОРАК СА КОНТРОЛАМА У РАДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА

Организатор: Друштво директора школа Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
760

Природне науке кроз НТЦ методологију

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
1 дана
759

Осигурање квалитета рада школа кроз управљање променама

Организатор: Друштво директора школа Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
3 дана
757

Неопходност перманентног усавршавања запослених у образовању као императив савременог доба

Организатор: Aкадемија струковних студија Београд
Oблик: Конференција
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
754

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ

Организатор: Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Oблик: Сусрети, дани
Приоритетна област: Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
4 дана
751

70. Конгрес психолога Србије - Психологија између професије и науке

Организатор: Друштво психолога Србије
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
4 дана
750

Знати своје границе је пола добре комуникације

Организатор: KLETT друштво за развој образовања
Oблик: Трибина
Приоритетна област: Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
1 дана
749

„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“

Организатор: Друштво школских библиотекара Србије
Oблик: