Смотра игара у настави – Разиграни кликери

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 945  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Смотра игара у настави – Разиграни кликери

Афирмација употребе постојећих преобликованих и нових игара у настави кроз подизање и унапређивање стручних - предметно методичких и педагошких знања.

1. Уводна реч 2. Од идеје до реализације 3. Приказ награђених и похваљених радова на смотри у категорији 1. и 2. разред 4. Приказ награђених и похваљених радова на смотри у категорији 3. и 4. разред 5. Дискусија на тему награђених радова (питања и одговори) 6. Евалуација

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

професор разредне наставе Снежана Илић , ОШ “Кнегиња Милица“ Н. Београд
мастер учитељ Бојана Брајовић , ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд
професор разредне наставе Иванка Марковић , ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд
магистар дидактичко-методичких наука Бојана Чернош , OШ,,Душан Вукасовић Диоген''
/ Славица Младеновић Ивановић , ОШ „Никола Тесла“ Винча
/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Zoom Meetings 25.05.2023. 109