Установе образовања и васпитања у Србији - актуелности

Код одобреног скупа: 914  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Установе образовања и васпитања у Србији - актуелности

Оснаживање директора, секретара, стручних сарадника у актуелним питањима нормативе и руковођења у установама образовања и васпитања

Актуелности у установама образовања и васпитања Пракса Државне ревизорске институције Актуелности у области ученичког и студентског стандарда Инспекцијски надзор, редовни и ванредни Управљање буџетским средствима у установама образовања и васпитања Пракса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Недостаци у поступцима јавних набавки – пракса и ставови надлежних институција Спољашње вредновање као подршка развоју школе Шта нови завршни испит доноси ученицима, школама и систему у целини? – пут који смо прешли и кораци који следе

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Посебни саветник Дејан Миловановић , Министарство просвете
Доктор економских наука др Душко Пејовић , Државна ревизорска институција
Дипломирани економиста Милутин Ђуровић , Министарство просвете
Дипломирани правник Љубица Плавшић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Дипломирани правник Љубица Минић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права
Дипломирани правник Сандра Дамчевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Ивана Ђенић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани историчар Богољуб Лазаревић , Министарство просвете
Магистар Љиљана Симовић , Министарство просвете

2

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

13.990 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања 18.04.2023. 41