Како бити лидер у свом животу – покрени се... (благостање је моје природно стање)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 811  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Како бити лидер у свом животу – покрени се... (благостање је моје природно стање)

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Зорица Вукајловић

Члан програмског одбора и модератор
0638289818
zoca04@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд 

Радно место:

професор разредне наставе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд учитељ
1990 1991 ОШ „Младост”, Београд учитељ
1989 1989 ОШ „Коста Абрашевић” Београд учитељ
1987 1989 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вукајловић. З., „Content integrated learning as a road to computer literacy”, Међународна методичка научна конференција, Ефекти наставе методике на квалитетније образовања учитеља и васпитача– УФ на мађарском наставном језику у Суботици Универзитета у Новом Саду, Зборник резимеа, 2015. године Аутор Излагање 2015
Вукајловић. З., „Школски часописи у споју културе и образовања”, Београд, 2015. Центар за културу и образовање Раковица, 2015. године Аутор Излагање 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбенички комплет, „Српски језик за први разред основне школе” (рад по комплексном поступку), 2008. Креативни центар Аутор
Приручник за учитеље за рад по комплексном поступку, 2008. Креативни центар Аутор
Учитељска свеска, педагошка документација за први разред, 2018.Савез учитеља Републике Србије Коаутор
Учитељска свеска, педагошка документација за други разред, 2019.Савез учитеља Републике Србије Коаутор
Учитељска свеска, педагошка документација за трећи разред, 2020, Савез учитеља Републике Србије Коаутор
Учитељска свеска, педагошка документација за четврти разред, 2021, Савез учитеља Републике Србије Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, председница
Савез учитеља Републике Србије, члан
Национална асоцијација родитеља и наставника, оснивач и члан Управног одбора
НАГВИС

Тамара Влаховић

Члан програмског одбора и реализатор
063288626
tamara@lifeandmindstudio.com
Звање:

Мастер комуникологије 

Установа:

Life&Mind Studio za edukaciju 

Радно место:

NLP Master Trainer & Executive Coach 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2022 Life&Mind Ѕtudio Извршни директор, тренер развојних вештина и коуч
2010 2017 SUR Kapetan Пословни секретар, саветник и предавач
2003 2010 SZR Aranžiranje Директор и предавач
1998 2003 SUR Kapetan Пословни секретар
1994 1996 „Santorini” d.o.o. Директор
1990 1994 „Interinvest” d.o.o Секретар развоја
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
НЛП Практичарска обука Предавач Излагање 2016
НЛП Мастер обука Предавач Излагање 2016
Тренинг менторских вештина Аутор Објављен рад 2022
Програм за развој тимова Аутор Објављен рад 2022
ALL IN ONE програм Аутор Објављен рад 2018
Часови разумевања и радости 1 Аутор Објављен рад 2018
Часови разумевања и радости 2 Аутор Објављен рад 2022
Тренинг за тренере Аутор Објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Скрипта и практикум за НЛП Практичаре, 2016, Life&Mind Ѕtudio Аутор
Скрипта и практикум за НЛП Мастере, 2016, Life&Mind Ѕtudio Аутор
Скрипта и практикум за НЛП Тренере, 2018, Life&Mind Ѕtudio Аутор
Скрипта и практикум за коучеве, 2021, Life&Mind Ѕtudio Аутор
Креативни понедељак, 2022, Life&Mind Ѕtudio Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IANLP - International Association of NLP
IN – International Association of NLP Institutes
ECA – European Coaching Association

Душанка Јовичић

Реализатор
0637696155
dusanka.jovicic2019@gmail.com
Звање:

Мастер васпитач 

Установа:

ПУ „Савски венац” 

Радно место:

Директор ПУ „Савски венац” 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 ПУ „Савски Венац” Директор
2020 2021 ПУ „Савски Венац” В.Д. Директора
2006 2020 ПУ „Савски Венац” Помоћник директора
1997 2006 РЈ „Принцеза Оливера” Руководилац
1995 1997 ПУ „Савски Венац” Васпитач
1986 1995 ПУ „Наша радост” Сопот Васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Часови разумевања и радости“ Реализатор излагање 2018
„Часови разумевања и радости“ Реализатор излагање 2019
„Часови разумевања и радости“ Реализатор излагање 2020
„Часови разумевања и радости“ Реализатор излагање 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IANLP - International Association of NLP

Маша Влаховић

Реализатор
063288626
masa@lifeandmindstudio.com
Звање:

Дипломирани инжењер финансија 

Установа:

Life&Mind Studio za edukaciju 

Радно место:

Консултант и тренер развојних вештина 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2022 2022 HR Wееk Интерни програмски директор
2021 2022 HR World Менаџер заједнице
2018 2022 Life&Mind Ѕtudio Oперативни менаџер, тренер развојних вештина и коуч
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
NLP Basic Реализатор излагање 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Скрипта и практикум за НЛП Практичаре, 2016, Life&Mind Ѕtudio Коаутор
Скрипта и практикум за НЛП Мастере, 2016, Life&Mind Ѕtudio Коаутор
Скрипта и практикум за НЛП Тренере, 2018, Life&Mind Ѕtudio Коаутор
Скрипта и практикум за коучеве, 2021, Life&Mind Ѕtudio Коаутор
Скрипта за менторе и ментије, 2022, Life&Mind Ѕtudio Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Head’s list student award The University of Sheffield 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IANLP - International Association of NLP
IN – International Association of NLP Institutes

Сандра Савановић Стевановић

Реализатор
0637010385
sandrasavanovic@gmail.com
Звање:

Специјалиста консалтинга 

Установа:

CEFE Serbia 

Радно место:

Међународни тренер и коуч 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 Различите организације Екстерни тренер, консултант, ментор и коуч
2010 2022 CEFE Srbija Председница, тренер и коуч
2005 2010 CEFE Srbija Заменица директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Приручник за управљање променама, 2019, РЕЛОФ Пројекат Коаутор Објављен рад 2019
Приручник за тренинг тренера, 2011, CEFE Srbija Коаутор Објављен рад 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БОШ – Београдска отворена школа
CEFE Srbija
CEFE SEE
ProNet
InWent/GIZ
Čeri Bler fondacija za mentorke