Како бити лидер у свом животу – покрени се... (благостање је моје природно стање)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 811  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Како бити лидер у свом животу – покрени се... (благостање је моје природно стање)

Развијање свести о важности конструктивног структурисања информација. Важност развијања културе повратне информације и разумевање вербалне и невербалне комуникације.

1. Уводно излагање 2. Срж конструктивне комуникације – разумевање начина на који нас речи спајају или раздвајају. 3. Начини усмеравања пажње и како можемо максимизовати ефекте фокуса. 4. Процес конструктивне комуникације у пословном окружењу, уместо сукоба и конфликта. 5. Како да оживимо беживотни језик – научите правило од 30 секунди у комуникацији (пажња, потврда и признање). 6. Култура повратне информације у професионалном окружењу. 7. Одговори на питања

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд (Zoom апликација) 05.10.2022. 265