НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (како решити дилеме у пракси).

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 791  

Трибина

Педагошко друштво Србије
Теразије 26Сашка Стевановић
saskamil2@gmail.com
0113067783
0668013246
0112687749

НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (како решити дилеме у пракси).

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

дипомирани правник Биљана Антић , Секретаријат за образ. и дечју заштиту града Беог
Педагошки саветник Гордана Миловановић , -
Мастер дипломирани педагог Сашка Стевановић , Педагошко друштво Србије
Доктор педагошких наука Маја Врачар , Зуботехничка школа

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Биљана Антић

Реализатор
0642140235
biljanaantic13@gmail.com
Звање:

дипомирани правник 

Установа:

Секретаријат за образ. и дечју заштиту града Беог 

Радно место:

просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1997 Прва београдска гимназија секерат
1997 2003 Музичка школа “Мокрањац”, секретар
2003 2022 Градска управа града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту просветни инспектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинари, саветовања, стручни скупови при: - Институту за економику и финансије; - Друштву за образовање „Едуко центар“; -„Параграф Леx“ –у, -Информативно-пословном центру; -Ингпро-у; -Глосаријум-у; -Клетт; -Lyceumiuris; -Центар за менанџмент јавних набавки; - бројна друга удружења... Предавач Примена законских прописа из области образовања и васпитања 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Закон о основама система образовања и васпитања са коментаром најзначајнијих новина, 2017, издавач: Профи Систем, д.о.о. Аутор
стручни текстови објављени у: -стручно-информативном часопису “Правни информатор“, Издавачког предузећа „ИНТЕРМЕX“, Београд; -часопису за правна и економска питања у образовању и васпитању „Директор“ и „Правник“ Информативно пословног центра-ИПЦ; -часопису „Буџетски инструктор“ Параграф Lex-а; Аутор

Гордана Миловановић

Модератор
0600106372
milogoca@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1981 1986 Предшколска установа „Милица Ножица“Ваљево Стручни сарадник
1986 1992 Међуопштински завод за унапређивање васпитања и образовања, Ваљево Просветни саветник за предшколско васпитање и образовање
1992 1993 Општинска управа Ваљево Виши саветник за друштвену бригу о деци
1993 2002 Основна школа „Миша Дудић“, Ваљево Директор
2002 2022 Економска школа „Ваљево“ Стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Идентитет професије педагог у савременом образовању Коаутор објављени рад 2014
Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења Стандарди образовања – нови елементи креирања образовних политика Извођач модерација 2015
Како на најбољи начин искористити могућност дигиталне технологије за игру и учење? Национални образовни портал Аутор објављени рад 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ШКОЛЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1918-1985, Ваљево, Народни музеј Ваљево и СИЗ друштвених делатности Општине Ваљево, 1986 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије
Члан Управног одбора Педагошког друштва Србије 2015-2019
Члан радне групе ПДС за израду правлника о интерном стручном усавршавању у установама образованња и васпитања
Сарник Завода за вредновање квалитета васпитања и образовања
Сарадник пословног факултета Сингидум за добру пословну идеју

Сашка Стевановић

Члан програмског одбора и модератор
0637535162
saskamil2@gmail.com
Звање:

Мастер дипломирани педагог 

Установа:

Педагошко друштво Србије  

Радно место:

Секретар Педагошког друштва Србије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Филозофски факултет Универзитета у Београду Демонстратор у настави
2021 2021 Педагошко друштво Србије Секретар Педагошког друштва Србије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Научни скуп ,, „Партиципација у образовању – педагошки (п)огледи“.Педагошко друштво Србије и Филозофски факултет у Београду Коаутор објављени рад 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије

Маја Врачар

Члан програмског одбора и реализатор
0641833455
vracarmaja@yahoo.com
Звање:

Доктор педагошких наука  

Установа:

Зуботехничка школа  

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2022 Зуботехничка школа Педагог , професор грађанског васпитања
2011 2013 Педагошко друштво Србије Секретар
2007 2011 Техничка школа «Дрво арт» Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Развијање образовних стандарда за крај основног и општег средњег и средњег стручног образовања (ИПА 2008.)“ , Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Реализатор Истраживање 2008
Подршка развоју читања код деце http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/lef/srindex.htm http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/lef/lfw/ser/srindex.htm - портал за подршку читању у Југоисточној Европи, аутор стручног чланка за Србију. Реализатор објаљени рад 2013
„Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља “, Педагошко друштво Србије и Уницеф Реализатор Приручник 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Вршњаци у акцији“ ( за вршњачке едукаторе, адолесценте за вођење радионица са својим вршњацима), Организација за техничку сарадњу СР Немачке (ГТЗ) и Министарство омладине и спорта Републике Србије,Београд, 2009.године, ISBN 978-86-87737-06-8 Коаутор
Коаутор Водича за одељенске старешине „Kорак напред у сарадњи школа и родитеља“, Педагошко друштво Србије, Београд, 2016. ISBN 978-86-82551-10-2 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за рад СОС телефону МПНТР 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
• ЦАРС – Центар за алтерантивно решавање конфликата
• ПДС – Педагошко друштво Србије, члан Управног одбора Педагошког друштва Србије
• Члан Радне групе Уницефа за програм „ Школа без насиља“
• Члан редакције Педагошких новина