НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (како решити дилеме у пракси).

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 791  

Трибина

Педагошко друштво Србије
Теразије 26Сашка Стевановић
saskamil2@gmail.com
0113067783
0668013246
0112687749

НОВИНЕ И АКТУЕЛНОСТИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (како решити дилеме у пракси).

Стицање знања о изменама у новом Закону о основама система васпитања и образовања и развијање вештина за примену законских прописа у установи

Отварање скупа, поздравна реч Увод и представљање предавача, договор око начина рада на трибини Новине у примени законских прописа Питања учесника и одговори Евалуација скупа Затварање скупа

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

дипомирани правник Биљана Антић , Секретаријат за образ. и дечју заштиту града Беог
Педагошки саветник Гордана Миловановић , -
Мастер дипломирани педагог Сашка Стевановић , Педагошко друштво Србије
Доктор педагошких наука Маја Врачар , Зуботехничка школа

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

1000 РСД