Применимо научено

Код одобреног скупа: 732  

Конференција

ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Маршала Тита 101Хелена Милошевић Момчилов
msirob@gmail.com
0112773965
0692448868

Применимо научено

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Професор математике и рачунарства Ненад Прибак , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор математике Мирјана Кривокапић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор математике Милош Турчиновић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор српског језика у књижевности Данијела Пантелић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор српског језика у књижевности Марина Рајковић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор српског језика у књижевности Биљана Аксентијевић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор физике Горан Бојанић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Дефектолог - олигофренолог Данијела Степановић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор физике Ранко Марковић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор енглеског језика и књижевности Бисерка Радосављевић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор енглеског језика и књижевности Бранислав Крајишник , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор француског језика и књижевности Слађана Вуксановић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор технике Милица Лукић Дувњак , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор француског језика и књижевности Јелена Главаш , ОШ "Иван Милутиновић" Београд

2

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Ненад Прибак

Реализатор
0600323231
nenad.pribak@gmail.com
Звање:

Професор математике и рачунарства 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник математике и информатике  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник математике и информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Подстицање на предузетнички начин размишљања" Предавач Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2019

Мирјана Кривокапић

Реализатор
0603434561
krivokapic.mirjana@gmail.com
Звање:

Професор математике 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Натставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Натставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Сингапурска математика" Предавач Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2021

Милош Турчиновић

Реализатор
0603708125
milos.turcinovic@gmail.com
Звање:

Професор математике 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Натсавник математике и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Натсавник математике и информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Сингапурска математика" Предавач Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2021

Данијела Пантелић

Реализатор
0648954298
dpantelic@gmail.com
Звање:

Професор српског језика у књижевности 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Сваког госта три падежа доста" Предавач Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2019

Марина Рајковић

Реализатор
0638652277
marina.ivanovic37@gmail.com
Звање:

Професор српског језика у књижевности 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Сваког госта три падежа доста" Предавач Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2019

Биљана Аксентијевић

Реализатор
0638595929
biljaaksa@gmail.com
Звање:

Професор српског језика у књижевности 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Сваког госта три падежа доста" Предавач Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2019

Горан Бојанић

Реализатор
0603132508
bojanic.g@gmail.com
Звање:

Професор физике 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Кретање воде у биљкама" Предавач Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2019

Данијела Степановић

Реализатор
0642180550
dashastepanovic@yahoo.com
Звање:

Дефектолог - олигофренолог 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Правилник о инклузији и документација" ---- 2019

Ранко Марковић

Реализатор
0641402020
markovicranko@gmail.com
Звање:

Професор физике 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Уштеда електричне енергије" Предавач Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2021

Бисерка Радосављевић

Реализатор
0641574563
bisavesa@gmail.com
Звање:

Професор енглеског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Петоминутне активности за уводни и завршни део часа" Предавач Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2019

Бранислав Крајишник

Реализатор
0643331709
bkrajisnik@gmail.com
Звање:

Професор енглеског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Значај активности у којима иницијативу препуштамо ученицима" ---- 2019

Слађана Вуксановић

Реализатор
0638387137
smvuksa@gmail.com
Звање:

Професор француског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник француског 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник француског
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"On sort de Paris" Предавач Зборник стручних тема ОШ " Иван Милутиновић" 2020

Милица Лукић Дувњак

Реализатор
0642113279
Milica1961@gmail.com
Звање:

Професор технике 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник технике и технологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник технике и технологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Houses and homes"- просторно планирање и планирање трошкова Реализатор Зборник стручних тема ОШ "Иван Милутиновић" 2019

Јелена Главаш

Реализатор
0641380118
jelenaglavas1962@gmail.com
Звање:

Професор француског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Иван Милутиновић" Београд 

Радно место:

Наставник француског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2022 ОШ "Иван Милутиновић" Београд Наставник француског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Национални паркови Француске и Србије-компарација" ---- 2019