Применимо научено

Код одобреног скупа: 732  

Конференција

ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Маршала Тита 101Хелена Милошевић Момчилов
msirob@gmail.com
0112773965
0692448868

Применимо научено

Указивање на моделе повезивања градива и теоријских сазнања са реалним искуствима и практичном применом знања ван учионице у складу са исходима разнородних предмета

Први дан: '' Kако до квалитетне допунске наставе'' '' Активности за дуже памћење градива'' ''Тешкоће у настави страних језика'' '' Распевано учење језика'' '' Сензитивни језик-зна ли Устав шта је род?'' Други дан: '' Семафор плус'' '' Нервни систем биљака'' '' Одређивање тржишне вредности производа укључујући и оквирну процену трошкова'' '' Потрошња електричне енергије'' '' Развојни поремећаји''

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Професор математике и рачунарства Ненад Прибак , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор математике Мирјана Кривокапић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор математике Милош Турчиновић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор српског језика у књижевности Данијела Пантелић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор српског језика у књижевности Марина Рајковић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор српског језика у књижевности Биљана Аксентијевић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор физике Горан Бојанић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Дефектолог - олигофренолог Данијела Степановић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор физике Ранко Марковић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор енглеског језика и књижевности Бисерка Радосављевић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор енглеског језика и књижевности Бранислав Крајишник , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор француског језика и књижевности Слађана Вуксановић , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор технике Милица Лукић Дувњак , ОШ "Иван Милутиновић" Београд
Професор француског језика и књижевности Јелена Главаш , ОШ "Иван Милутиновић" Београд

2

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Сокобања 07.05.2022. 31