Четвртa међународнa научно-стручнa конференцијa “Даровити и окружење – породично, образовно, пословно”

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 618  

Конференција

Друштво дефектолога Војводине
Амброзије Шарчевића 31, 23000 СомборМаринела Шћепановић
mscepanovic@gmail.com
062244060
062244060

Четвртa међународнa научно-стручнa конференцијa “Даровити и окружење – породично, образовно, пословно”

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

доктор наука Csilla (Чила) Fuszek (Фучек) , Budapest European Talent Centre
предавач Дубравко Чоп , Удруга "Дар"
др психологије, професор струковних студ Лада Маринковић , Висока школа струковних студија за образовање васп
мастер дефектолог, истраживач сарадник Маринела Шћепановић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

3

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Csilla (Чила) Fuszek (Фучек)

Реализатор
0622440
spec.educators@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Budapest European Talent Centre 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2021 Budapest European Talent Centre директор
2008 2016 Eötvös Loránd University предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Programmes of the Boston Centre for Technological Literacy in: in:International Horizons of Talent Support I. edit. Gordon Győri János 2011 Аутор поглавље 2011
Talent Support Programmes of the US Center for Excellence in Education in:International Horizons of Talent Support II. edit. Gordon Győri János 2012 Аутор поглавље 2012
An overview of the current status of talent care and talent support in Hungary 2014 in: CEPS Journal 4 (2014) 3, S. 55-71 Аутор чланак 2014
Networking for Talented Youth: A Special Provision in Talent Care (in: “Provisions for Talented Youth” edited.: J.R. Cross) , 2017 Аутор поглавље 2017
Towards a Network Approach to Talent Development: The European Talent Support (in: SOBREDOTAÇÃO vol. 15 n.2 2018 ) 2018, ANEIS, Portugal Аутор чланак 2018
Spiritual Intelligence in: A Tehetség Kézikönyve 2019, MATEHETSZ, Budapest Коаутор поглавље 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Association of Hungarian Talent Support Organizations , од 2009
European Talent Support Network

Дубравко Чоп

Реализатор
0385138615
udrugadar.hr@gmail.com
Звање:

предавач 

Установа:

Удруга "Дар" 

Радно место:

машински техничар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2021 INA d.d. специјалиста одржавања
2015 2021 Удруга "ДАР" председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"J a ra STEM" EU projekt namijenjen darovitim učenicima u RH Реализатор пројекат 2019
1.međunarodna konferencija u druge DAR Предавач Скуп 2018
2.međunarodna konferencija u druge DAR Реализатор Скуп 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Удруге "Дар", Загреб, Република Хрватска

Лада Маринковић

Члан програмског одбора и реализатор
0631128565
lada.marinkovic@gmail.com
Звање:

др психологије, професор струковних студ 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Институт за заштиту здравља деце и омладине Психолог
2000 2008 Завод за здравствену заштиту студената Психолог
2008 2010 Интегрисани државни универзитет, Нови Пазар Асистент и доцент за област психологија
2010 2021 ВШССОВ, Нови Сад Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Daroviti kao ogledalo društva. II međunarodna stručno naučna konferencija Novi izazovi u edukaciji. Zbornik radova, 2019 Аутор рад 2019
Darovito dete kao partner i participator . II Мeđunarodna naučno-stručna konferencija „Inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje vaspitača – partnerstvo u građenju kvaliteta” 9. novembar 2018., objavljeno 2019. ---- 2019
Mapiranje darovitosti i potencijala za kreativnost kod dece predškolskog uzrasta - unapređivanje kompetencija vaspitača za prepoznavanje i podsticanje kreativnosti i darovitosti, razvojno istraživački projekat APV, Pokrajinski sekretarijat za visokoo obrazovanje i naučno istraživačku delatnost, Реализатор пројекат 2019
Даровитост - потребе 21. века, Реализатор уредник тематског зборника 2019
Даровитост - образовање и развој, Реализатор уредник тематског зборника 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психологија детињства и адолесценције, 2013, 2017. Mediterran publishing, Нови Сад Аутор
POTENCIJALNA DAROVITOST I KREATIVNOST KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA - Unapređivanje kompetencija vaspitača za prepoznavanje i podsticanje kreativnosti i darovitosti, 2020, VSSOV, Novi Sad Коаутор
Практикум из психологије детињства и адолесценције, 2020, Mediterran publishing, Нови Сад Аутор
Психологија раног развоја и даровитости, 2019. Нови Сад, наставни материјали за студенте мастер студија ВССОВ Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Савез психотерапеута Србије
EpoC tim Srbije

Маринела Шћепановић

Реализатор
062244060
mscepanovic@gmail.com
Звање:

мастер дефектолог, истраживач сарадник 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2021 ШОСО са домом „Вук Караџић“ Сомбор Дефектолог-наставник, дефектолог-васпитач, наставник индивид
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Legislative conditions and teachers’ competencies for work with gifted students in Serbia. education, and development, pp. 35-47. Mensa Serbia. Аутор рад и излагање 2018
Savanti i darovitost. In: Giftedness – international thematic collection of papers (Scepanovic M. ur), pp. 91-101. Udruženje građana Mensa Srbije. ISBN 978-86-80994-01-7. Аутор рад и излагање 2017
Двоструко изузетна деца. XI симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, Сокобања. Висока школа за васпитаче струковних студија. Аутор рад и излагање 2019
Twice exceptional supporting and educating bright and creative students with learning difficulties (book review). Exceptional Children: Education and Treatment, 1(1), 139–141. Аутор рад 2019
Teachers’ experience in working with gifted students. In: M. Željeznov Seničar (Ed.), Talent Education, Book of papers V international scientific conference (pp. 102–104). MIB d.o.o. Аутор рад и излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Образовно-васпитни рад са даровитим ученицима. Монографија (у припреми за објављивање), 2021, Алијанса просветитеља Србије Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање „Заслужни просветитељ“ Алијанса просветитеља Србије 2020
Признање Менсе Србије за организовање активности, допринос развоју и промовисању Менсе Србије Менса Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Војводине - председница Управног одбора (2008- данас), председница Секције соматопеда Војводине (2004-2008, 2019- данас)
Алијанса просветитеља Србије – председница Управног одбора, оснивач (2020 - данас)
Менса Србије – чланица (2014-данас), чланица Председништва и Секретар (2016-17)
Институт за модерно образовање, Линк група, Београд – чланица, предавач, едукатор (2018 – данас)
Епок тим Србије, Нови Сад – чланица (2018 - данас)
ECHA, Europian Council for High Ability, чланица,предавач (2019 – 2020)
Društvo defektologa Crne Gore, чланица (2020 – данас)
ATEE, Association for Teacher Education in Europe – чланица (2019 – данас)
CIVICUS – чланица (2018 – данас)