Четвртa међународнa научно-стручнa конференцијa “Даровити и окружење – породично, образовно, пословно”

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 618  

Конференција

Друштво дефектолога Војводине
Амброзије Шарчевића 31, 23000 СомборМаринела Шћепановић
mscepanovic@gmail.com
062244060
062244060

Четвртa међународнa научно-стручнa конференцијa “Даровити и окружење – породично, образовно, пословно”

Циљ овогодишње конференције је разматрање односа феномена даровитости и оних фактора који директно утичу на њено препознавање, подршку, развој и пуно остварење. Ти фактори су породица, систем образовања и свет рада, пословно окружење, у којем даровитост може да се испољи у различитим доменима. Желимо да подстакнемо дискусије, истраживања и излагања примера добре праксе који ће допринети повољнијем окружењу за развој даровитих и креативних појединаца у нашем друштву. Желимо да конференција буде место учења из међународних искустава и мултидисциплинарног приступа стручњака, практичара, образовних стручњака, послодаваца, доносиоца политика и свих заинтересованих за овај феномен.

- Однос даровитости и породичног окружења, - Однос даровитости и образовног окружења, - Однос даровитости и пословног окружења, - Даровитост – општа питања, - Васпитно-образовни рад са даровитима, - Актуелни и алтернативни приступи у раду са даровитима, - Препознавање и идентификација даровите деце, младих и одраслих - Додатна подршка даровитим особама, - Етичка питања о даровитима, - Оснаживање професионалаца за рад са даровитима, - Подршка породици даровитих - Тржиште рада и однос према даровитима - Однос друштва према даровитима, - и друге релевантне теме.

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

доктор наука Csilla (Чила) Fuszek (Фучек) , Budapest European Talent Centre
предавач Дубравко Чоп , Удруга "Дар"
др психологије, професор струковних студ Лада Маринковић , Висока школа струковних студија за образовање васп
мастер дефектолог, истраживач сарадник Маринела Шћепановић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

3

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

4.000 РСД