Здрави стилови живота и због чега су важни

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 560  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Здрави стилови живота и због чега су важни

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

лекар Олга Хаџић , Дом здравља Др Ристић, Београд

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Олга Хаџић

Реализатор
0652270325
olga.hadzic@gmail.com
Звање:

лекар 

Установа:

Дом здравља Др Ристић, Београд 

Радно место:

спец. хигијене и спец. психијатрије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2021 Дом здравља Др Ристић, Београд. лекар спец. хигијене и спец. психијатрије
2006 2009 Поликлиника „Labea Medica Dijagnostika“, Београд лекар, специјалиста хигијене
1999 2005 Ординација опште медицине “TERRA”, Београд лекар опште праксе
1995 1999 Здравствени центар Горњи Милановац, Дом здравља, Служба хитне медицинске помоћи лекар опште праксе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитован програма стручног усавршавања наставника: Здрави стилови животa Аутор ЗУОВ 2010
Акредитован програма стручног усавршавања наставника: Превенција гојазности и поремећаја исхране код школске деце - Заједно за здравље Аутор ЗУОВ 2010
Акредитован програма стручног усавршавања наставника: Значај и развијање мотивације за здраве стилове живота Аутор ЗУОВ 2010
Едукативни медицински садржаји на порталима подржаних од стране Министарства здравља РС Аутор www.mandarina.rs и www.necuspanac.rs 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Бољи живот из дана у дан - календар менталне и физичке кондиције, 2010, Фонд за јавно здравље "Др Милутин Ристић", Београд Коаутор