Здрави стилови живота и због чега су важни

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 560  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Здрави стилови живота и због чега су важни

Јачање капацитета за очување здравља кроз усвајање и практиковање навика које спадају у здраве животне стилове. Програм подразумева стицање знања, вештина и облика понашања усмерених ка очувању и унапређењу физичког и психичког здравља.

Физичка неактивност као фактор ризика - методе интервенције у циљу побољшања здравља Злоупотреба супстанци (дуван, алкохол) Неуравнотежена и неправилна исхрана (прекомерна тежина, гојазност) као фактор ризика за обољевање – методе интервенције у исхрани у циљу побољшања здравља

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

лекар Олга Хаџић , Дом здравља Др Ристић, Београд

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД