Визија и путеви ка квалитетном образовању

Код одобреног скупа: 441  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
034201303
0602340854

Визија и путеви ка квалитетном образовању

Унапређивање квалитета образовно - васпитног процеса кроз јачање компетенција директора, наставника, учитеља и стручних сарадника за пружање подршке ученицима у остваривању њихових потенцијала у складу са могућностима и актуелностима у образовању.

Визија квалитетног образовања, У сусрет великој матури, Међународно истраживање PIRLS 2021, SELFI инструмент.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор математике и информатике Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
дипломирани дефектолог Данијела Ђукић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
дипл.инж. организације – одсек за информ Катарина Алексић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Мастер математике Драгана Станојевић , Завод за вредновање квалитета образовања
дипломирани биолог Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

1.000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Велика сала Скупштине града Крагујевца 29.02.2020. 167