Визија и путеви ка квалитетном образовању

Код одобреног скупа: 441  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
centar.obrazovanjekg@gmail.com
034201303
0602340854

Визија и путеви ка квалитетном образовању

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор математике и информатике Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
дипломирани дефектолог Данијела Ђукић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
дипл.инж. организације – одсек за информ Катарина Алексић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Мастер математике Драгана Станојевић , Завод за вредновање квалитета образовања
дипломирани биолог Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Велика сала Скупштине града Крагујевца 29.02.2020. 167

Радне биографије


Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@ceo.gov.rs
Звање:

професор математике и информатике 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпит. 

Радно место:

в.д.директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2019 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за математику асистент
2018 2019 Универзитет у Приштини, Учитељски факултет Асистент
2016 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања вд.директор
2012 2015 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Увођење општих и међупредметних компетенција и промена наставне праксе - анализа заснована на предлозима и сугестијама наставника. Образовне промене у Србији, изазови и перспективе Коаутор Зборник резимеа, Институт за педагошка истраживања Београд, Економски факултет Универзитета у Београду, ЗУОВ, ЗВКОВ 2017
SHARE project - A horizontal learning for school quality improvement Коаутор Proceedings of Papers 13th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2017, Faculty od Philosophy, University of Niš 2017
Development of Pluringualism as an Objective od project based L2 Learning in Primary School Education Коаутор International Sci.Conf. Proffesional Competences for Teaching in the 21 Century 2019
Analysis of framework of digatal competences for teachers in Europan Union, SCi.Conf. Inovative approach to education: situation, dilemas, and perspectives" Коаутор Faculty of Education Leposavić, Proceedings of Abrstracts 2019
Emprovement od Teachers for Work with Gifted Children, International Conference EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY Аутор International conference EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, Ohrid, Mecedonia 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
V.Rančić, V.Pančić, B.Randjelovic, ”NI-MON 2011, Rezultati monitoringa i primene programa stručnog usavršavanja u 2010-11”, Reg.centar za prof.razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš, (2011). ISBN 978-86-88857-00-0 COBISS.SR-ID 185900044 Аутор
V.Rančić, V.Pančić, M.Ćirić, V.Manitašević, J.Anđelković, N.Ćirić, V.Stanković, O.Petrović, B.Randjelovic, ”NI-MON 2012, Rezultati monitoringa i primene programa stručnog usavršavanja u 2011-12”, Reg.centar za prof.razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš, (2012). ISBN 978-86-88857-03-1 COBISS.SR-ID 191 Коаутор
B.Randjelovic, V.Pančić, V.Tesla, V.Manitašević, V.Rančić, M.Krnjajić, J.Anđelković, O.Petrović, ”PUT NA ISTOK – Promocija stručnog usavršavanja nastavnika u gradovima istočne Srbije (područje Školske uprave Zaječar), Promocija rada Centara za stručno usavršavanje u gradovima istočne Srbije (područj Коаутор

Данијела Ђукић

Реализатор
0112067005
ddjukic@ceo.gov.rs
Звање:

дипломирани дефектолог 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпит. 

Радно место:

Руководилац Центра за осигурање квалитет 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 "Др Петровић", Будва рад са децом са сметњама у развоју
2001 2018 ОШ "Антон Скала", Београд дефектолог
2018 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нови програми у образовању деце са вишеструком ометеношћу и имплементација метода аугментативне и алтернативне комуникације Предавач Међународна конференција, Нови Сад 2009
“Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет Матерњи језик” Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и општег средњег образовања Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан стручног тима Републичког удружења за помоћ особама са аутизмом, Удружење "АББА Србије", Друштво дефектолога Србије

Катарина Алексић

Реализатор
0638549501
kaleksic@ceo.gov.rs
Звање:

дипл.инж. организације – одсек за информ 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

Руководилац Центра за образовну технолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 ОШ "Бранислав Нушић", Београд наставник информатике
2017 2019 Саветник министра за дигитализацију у образовању МПНТР
2019 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за образовну технологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Aleksić, K & Arula, V. COLLABORATIVE TESTING – IMPLICATIONS ON KNOWLEDGE RETENTION Коаутор PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(2), 423 - 436. 2017
Aлексић, К. и Арула, В. (2016). ПРАЋЕЊЕ ОДНОСА ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА - ИМПЛИКАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ РАДА ШКОЛЕ Коаутор Вредновање у васпитно-образовном процесу: зборник радова нациналног научног скупа Сусрети педагога. (стр. 66-72). Филозофски факултет Универзитета у Б 2016
Aлексић, К. и Вељковић, К. НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ - ПРИОРИТЕТИ И ИНТЕГРАЦИЈА У КУРИКУЛУМ Коаутор VII међународна конференција гимназија 3К - Култура Комуникација Компјутер: зборник радова. (стр. 18-27). Нови Сад 2016
Алексић, К. МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН И РАЗВОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА Коаутор VII конференција са међународним учешћем "Информационо-комуникациона технологија у настави": зборник радова. (стр. 20-22). Нови Сад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић: Информатика за 6. разред основне школе, Едука 2019. Коаутор
Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић: Информатика за 5. разред основне школе, Едука 2018 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Победник европског такмичења eSkills for Jobs у категорији Outstanding use of ICT for Teaching DIGITAL EUROPE 2015
Прва награда на конкурсу „Креативна школа 2014“ у категорији старијих разреда ОШ ЗУОВ и Microsoft 2014
Прва награда на конкурсу „Дигитални час 2016“ МПНТР и МТТТ 2016
Трећа награда на конкурсу „Дигитални час 2015“ МПНТР и МТТТ 2015
Друга награда на конкурсу „Дигитални час 2012“ МПНТР и МТТТ 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Центра за промоцију науке
Члан Управног одбора Друштва за информатику Србије
Serbian Moodle Network - Moodle Мрежа Србије (члан)
Члан жирија националног конкурса „Дигитални час 2017“
Саветник-спољни сарадник за предмете, групе и области предмета, ативности и стручне послове у ШУ Београд од 2016 до сада

Драгана Станојевић

Реализатор
0648665047
dstanojevic@ceo.gov.rs
Звање:

Мастер математике 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања 

Радно место:

Руководилац Центра за испите 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2008 Прва београдска гимназија Наставник математике и информатике
2008 2014 Завод за вредновање квалитета образовања И васпитања Саветник-координатор за математику
2014 2019 Завод за вредновање квалитета образовања И васпитања Руководилац Центра за испите
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Stanojević D., Rosić А., Ranđelović B., Stanković Ž. Use of BBC Micro:bit in teaching technical and IT education Коаутор Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, 2017 2017
Станојевић Д., Ранђеловић Б., Станковић Ж. Квиз знања – савремена наставна метода у првом циклусу основног образовања Коаутор ITeO, 2016
Постигнућа ученика из Србије на међународном истраживању ТИМСС 2011 у областима које ученици нису изучавали у настави, Аутор НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ, LIX, 31–40 2014
Програм за унос и обраду података критеријумских тестова знања ученика млађих разреда Аутор ИТЕО Зборник радова, Информационе технологије за е-образовање 2014
Станојевић Д., Ранђеловић Б. Образовни стандарди за предмет Дигитална писменост у функционалном основном образовању одраслих Коаутор UDK: 374.7+37.018.48]:004.9 Review paper 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Финансијска писменост - приручник, аутори др Бранко Урошевић, др Младен Стаменковић, др Иван Анић, Драгана Станојевић, др Гордана Степић, издавач Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
Збирка задатака из математике за завршни испит из Математике за завршни испит у основном образовању и васпитању за школске 2010/2011., 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. и 2017/201, 2018/2019 и 2019/2020 годину Коаутор
10 ГОДИНА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2004–2014, монографија, аутори Г. Чапрић; Ј. Најдановић Томић; Ј. Ђелић; Д. Станојевић; Т. Трбојевић; С. Пешић; Р. Јоксимовић, аутор поглавља, 2014. година Коаутор
Пружање подршке наставницима разредне наставе: Израда збирке задатака из Српског језика, Математика и Природе и друштва за 4. разред основне школе Коаутор
ТИМСС 2011 Математика, Преглед наставног програма и збирке задатака за 4. разред, аутори: Драгана Станојевић и Јасмина Милинковић, издавач Институт за педагошка истраживања Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан групе МПНТР Финансијска писменост, Писа
Члан радних група за предмет математика, ЗУОВ
Члан Комисије за наставу математике ДМС
Члан Друштво математичара Србије
Члан комисије МПНТР за испит за лиценцу за предмете математика и информатика и рачунарство
Члан групе TED-а преводилаца на српски језик
Регионални центар за таленте Београд
Члан Менсе Србије

Зорица Николић

Модератор
0605598800
znikolic.centar@gmail.com
Звање:

дипломирани биолог 

Установа:

Центар за образовање Крагујевац 

Радно место:

помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2002 Средња пољопривредно-ветеринарска школа Рековац наставник биологије
2002 2008 ОШ "Светозар Марковић", Рековац директор
2008 2011 Скупштина општине Рековац заменик председника општине
2011 2018 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац директор
2019 2019 Центар за образовање Крагујевац помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција "Одговорност директора у образовном систему Републике Србије", Врњачка Бања Извођач ЗУОВ, Мрежа РЦ и ЦСУ Србије 2017
Конференција "Актуелности у образовном систему Републике Србије", Врњачка Бања Извођач ЗУОВ, Мрежа РЦ и ЦСУ Србије 2018
Конференција "Улога директора у процесу образовања", Врњачка Бања Извођач ЗУОВ, Мрежа РЦ и ЦСУ Србије 2015
Стручни скуп "И педагогија и технологија у класичној и "изокренутој" учионици" Коаутор ЗУОВ 2016
Конференција "Актуелности у образовном систему Републике Србије 2", Врњачка Бања Извођач ЗУОВ 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник УО Мреже РЦ и ЦСУ Србије 2016-2019
Координатор пројекта "Школе за 21. век" Британског савета испред Мреже РЦ и ЦСУ Србије