ПЕТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

Код одобреног скупа: 399  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ПЕТИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука Весна Цолић , Висока школа струковних студија за образовање васп
дипломирани психолог Биљана Којовић , МПНТР
дипломирани педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа „Моје детињство“
професор оедагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , ППУ Панчево
струковна мед.сестра Јадранка Спасић , ПУ "Дечји дани" Београд

2

200

Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ЧАЧАК ПУ "МОЈЕ ДЕТИЊСТВО" 13.12.2019. 111
2 ВРАЊЕ,ПУ "НАШЕ ДЕТЕ" 06.12.2019. 62
3 ПУ“ Чика Јова Змај“ Београд 24.01.2020. 238
4 ПУ"Пионир " Јагодина 07.02.2020. 100
5 PU Bosko Buha Beograd 28.02.2020. 166

Радне биографије


Весна Цолић

Члан програмског одбора
0638271028
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

професор струковних студија  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2000 ПУ "Младост" педагог
2000 2019 Висока струковна школа за образовање васпитача Професор струковних студија за област Педагошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈСКИ ОБРАСЦИ ГОВОРА ОДРАСЛИХ ДЕЦИ У ЈАСЛАМА Предавач Зборник 2017
Креирање заједнице вртића и породице кроз планиране активности Предавач Зборник 2018
ЗНАЧАЈ ХОРИНЗОНТАЛНЕ РАЗМЕНЕ КАО МЕХАНИЗАМ УЧЕЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ/А Предавач Зборник 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник,Нови сад Аутор
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник,Нови сад Аутор Водич за стручну праксу студената Високих школа струковних студија за образовање васпитача, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михајло Па Аутор
Назив Улога Играмо се, дружимо, радимо..., Збирка активности за васпитачеДневник,Нови сад Аутор Аутор

Биљана Којовић

Члан програмског одбора
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломирани психолог  

Установа:

МПНТР 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 МПНТР саветник
2015 2014 ПУ "11 април" психолог
2001 2001 Пу "Бошко Буха" психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов Коаутор каталог Зуов 2018
Документовање рада у групи у функцији подстицања дечјег напредовања у развоју и учењу Коаутор каталог Зуов 2018
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Предавач Зборник 2019

Сузана Симеуновић

Члан програмског одбора
0648510634
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа „Моје детињство“  

Радно место:

стручни сарадник/директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2000 Предшколска установа «Радост» педагог
2013 2014 ПУ "Моје детињство" в.д.директор
2014 2019 ПУ "Моје детињство" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Креирање средине за учење у програму оријентисаном на дете“ Аутор зборник 2016
„Правци промена ка квалитетној пракси“ Предавач зборник 2018
„Мобилност ка промени“ – Тоскански приступ учењу деце раног узраста Предавач зборник 2018
РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА У ЈАСЛЕНОЈ ГРУПИ Предавач зборник 2019
ПРОФЕСИОНАЛНО ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НЕГОВАЊЕМ КУЛТУРЕ ДИЈАЛОГА И РАЗМЕНЕ ИСКУСТВА У ВРТИЋ Предавач зборник 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Т.Спасовић, С.Симеуновић (2013) „Дечије игре деце Моравичког округа (репертоар, мотив, културни контекст и наслеђе)“, Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
-Светосавска награда 2018.године за Предшколску установу „Моје детињство“ Чачак МПНТР 2019

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

професор оедагогије 

Установа:

ПУ „Наше дете“ Шабац  

Радно место:

стручни сарадник педгаог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2019 ПУ „Наше дете“ Шабац педагог
2007 2001 ПУ „Наше дете“ Шабац директор
2001 2000 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор педагог
1994 1991 ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Планирање и програмирање у образовно-васпитним установама Предавач зборник 2016
Развијање разноврсних облика програма у предшколској установи“- стручни скуп, Предавач зборник 2017
Моја васпитна група је посебна“ Аутор Каталог 2018
Хоризонтално учење у установи, као покретач у имплементацији нових основа програма предшкoлског васпитања и образовања Предавач зборник 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања МПНТР 2006

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

ППУ Панчево 

Радно место:

стручни сардник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин педагог
2003 1983 ПУ '' Дечја радост'' Панчево директор
2004 2003 Министарство просвете саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево педагог
2014 2019 ППУ панчево педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Водитељ радионице,модетор на сесијама Реализатор програмСтручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2017
Водитељ радионице,модетор на сесијама Реализатор програмСтручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2018
Водитељ радионице,модетор на сесијама Реализатор програмСтручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2018
Водитељ радионице,модетор на сесијама Реализатор програмСтручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије Члан Програмског одбора Савеза мед.сестара ПУ Србије
Члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије Члан Програмског одбора Савеза мед.сестара ПУ Србије

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна мед.сестра 

Установа:

ПУ "Дечји дани" Београд 

Радно место:

сарадник на унапређ.ПЗЗ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 ПУ "Дечји дани" сарадник на унапређ.ПЗЗ
2004 1994 ПУ"Звездара" стручни сарадник на ПЗЗ
1994 1983 ПУ "Звездара" Виша мед.сестра у јаслама
1983 1979 Пу "Бошко Буха" Београд Виша мед.сестра у јаслама
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ефикасна комуникација у предшколској установи Коаутор каталог ЗУОВ 2018
Перцептивне вештине,подршка дечјем развоју Коаутор каталог ЗУОВ 2016
Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских Извођач Стручни скуп Одобрен одлуком ЗУОВ 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије