Почетно научно истраживање у основној и средњој школи

Код одобреног скупа: 393  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
centar.obrazovanjekg@gmail.com
034201303
0602340854

Почетно научно истраживање у основној и средњој школи

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мастер теоретичар уметности - музиколог Дина Војводић , Музичка школа „Др Милоје Милојевић“, Крагујевац
Доктор филолошких наука Владимир Перић , Музичка школа „др Милоје Милојевић“
Професор српског језика и књижевности Владимир Средојевић , Центар за образовање Крагујевац

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, Крагујевац 07.12.2019. 28

Радне биографије


Дина Војводић

Реализатор
062362214
dinavojvodic@yahoo.com
Звање:

Мастер теоретичар уметности - музиколог 

Установа:

Музичка школа „Др Милоје Милојевић“, Крагујевац 

Радно место:

Професор историје музике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2019 Музичка школа „Др Милоје Милојевић Професор историје музике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Интегрисани семинарски радови као исход пројектне наставе“ Коаутор Зборник са „Шестог међународног симпозија глазбених педагога“ (одржаног у Осијеку) 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Музиколошког друштва Србије
Члан Удружења композитора Србије
Члан жирија уметничке манифестације „Гружанско пролеће“

Владимир Перић

Реализатор
0637060477
vbpericeducation@gmail.com
Звање:

Доктор филолошких наука 

Установа:

Музичка школа „др Милоје Милојевић“ 

Радно место:

Професор српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 Шабачка библиотека билиблиотекар
2002 2005 Прва крагујевачка гимназија Професор српског језика и књижевности
2003 2019 Музичка школа „др Милоје Милојевић“ Професор српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Интегрисани семинарски радови као исход пројектне наставе“ Коаутор Зборник са „Шестог међународног симпозија глазбених педагога“ (одржаног у Осијеку) 2019
„Корелативне могућности наставе српског језика и књижевности“ Аутор „Учење и настава“, бр. 3, Klett 2015
„Синаптичност књижевности: сагласја са наставом музике“ Аутор „MozaIQ“, бр. 123 2015
„Екопоетика“ Аутор „MozaIQ“, бр. 124 2015
„МатемАрт“ Аутор „MozaIQ“, бр. 129 2016
Пројекат, амбијент и корелација у интерактивној настави Аутор MozaIQ“, бр. 139 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда на „Позоришним сусретима ученика гимназија Србије“ Прва крагујевачка гимназија 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Менса Србије
Жири за књижевну награду „Меша Селимовић“
Уредник у часопису „Кораци“ (М53)
Meнтор у Центру за еколошко образовање и одрживи развој, Крагујевац

Владимир Средојевић

Модератор
0605598801
vladimirsredojevic@gmail.com
Звање:

Професор српског језика и књижевности 

Установа:

Центар за образовање Крагујевац 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2012 ОШ "Наталија Нана Недељковић", Крагујевац наставник
2012 2019 Центар за образовање Крагујевац стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитовани стр.скуп "Корелација у настави - планирање, реализација и пракса" Реализатор ЗУОВ 2015
Акредитовани стр.скуп "Важност и значај игре у предшколском узрасту" Реализатор ЗУОВ 2017
Саветовање "Пројектна настава" Реализатор Зимски дани просветних радника Крагујевац 2019
Акредитована конференција "Одговорност директора у образовном систему Републике Србије" Реализатор Конференција за директоре образовних установа у Врњачкој Бањи 2017
Акредитовани семинар "Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција" Реализатор ЗУОВ, 2016-2021 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан УО Мреже РЦ и ЦСУ Србије
Члан скупштине Мреже РЦ и ЦСУ Србије