Медијска писменост наставника и васпитача у функцији осавремењивања васпитно-образовног рада

Код одобреног скупа: 343  

Трибина

Центар за менаџмент доо - огранак Институт за јавни менаџмент
Саве Јовановића 69, БеоградМарко Шпилер
mspiler@gmail.com
0113962532
0642480025

Медијска писменост наставника и васпитача у функцији осавремењивања васпитно-образовног рада

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Марија Ранђеловић

Реализатор
0605890005
marijarandj@gmail.com
Звање:

Доктор комуниколошких наука 

Установа:

ДУСШ 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2011 ОШ“Краљ Петар први“ Професор редне наставе
2011 2018 ДУСШ Ниш директор
2018 2019 Народни универзитет Ниш директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Народне умотворине-српско педагошко наслеђе, Зборник радова Унапређења васпитања и образовања бр. 9 Учитељско друштво Ниш, 2009 Аутор Народне умотворине-српско педагошко наслеђе, Зборник радова Унапређења васпитања и образовања бр. 9 Учитељско друштво Ниш, 2009 2009
2.Педагошки потенција локалне самоуправе и слободно време младих, Локална самоуправа часопис за теорију и праксу локалне самоуправе, стр.70-78, Балкански центар за изучавање локалне самоуправе, Ниш, 2010, ИССН 1450-524X Аутор 2.Педагошки потенција локалне самоуправе и слободно време младих, Локална самоуправа часопис за теорију и праксу локалне самоуправе, стр.70-78, Балкан 2010
Носилац педагошког процеса у формирању еколошке свести и културе деце ради очувања чисте животне средине , научно стручни часопис“Менаџмент, иновације, развој“ Србија инвент, Нови Сад, 2012. Аутор Носилац педагошког процеса у формирању еколошке свести и културе деце ради очувања чисте животне средине , научно стручни часопис“Менаџмент, иновације 2012
Теракције и комуникација, као основа групне динамике у домовима ученика, Зборник радова Васпитни рад у домовима ученика РС, Институт за економику и финансије , Београд Аутор Теракције и комуникација, као основа групне динамике у домовима ученика, Зборник радова Васпитни рад у домовима ученика РС, Институт за економику 2013
Деца у свету медија, Зборник радови, Правни Факултет Ниш и ЦСР Ниш Коаутор Деца у свету медија, Зборник радови, Правни Факултет Ниш и ЦСР Ниш 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Педагошки потенцијал локалне самоуправе и слободно време младих,Студенски културни центар Ниш Аутор
Педагошко мишљење и методолошка култура наставника и васпитача Институт за екологију и право, Београд Аутор
Pedagogical thinking and methodological Culture of a Teacher, Institute for economy And law, Beograd Аутор
English –Serbian children s home 1926.2011., Институт за Економију и право Коаутор
Професионални идентитет социјалних и домских педагога, СКЦ Ниш Аутор
Образовна политика и медијска писменост НКЦ, Ниш Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
За педагошки допринос Градска Општина Пантелеј, Ниш

Јаворка Ранђеловић

Реализатор
0600248440
marijarandj@gmail.com
Звање:

Дипломирани социјални радник, породични 

Установа:

Центар за социјални рад Ниш 

Радно место:

Помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 1979 Центар за дечију заштиту и социјални рад Параћин Социјални радник
1980 2019 Центар за социјални рад Ниш Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Преценција и заштита деце Од злостављања и занемаривања Предавач Преценција и заштита деце Од злостављања и занемаривања 2003
Реагуј на прави начин, мултидисциплинарна заштита деце Предавач Реагуј на прави начин, мултидисциплинарна заштита деце 2004
Центар за медијацију, посредовање између жртве и починиоца Предавач Центар за медијацију, посредовање између жртве и починиоца 2007
Заштита деце са сметњама у развоју Предавач Заштита деце са сметњама у развоју 2013
Пројекат услуга деце из дисфункционалних породица Предавач Пројекат услуга деце из дисфункционалних породица 2014
Привремено хранитељство Предавач Привремено хранитељство 2015
Примена и унапређења васпитних налога код деце са поремећајима у понашању Предавач Примена и унапређења васпитних налога код деце са поремећајима у понашању 2014

Драгана Сотировски

Реализатор
018523434
marijarandj@gmail.com
Звање:

новинар 

Установа:

Нишавски управни округ 

Радно место:

Начелница Нишавског управног округа 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1997 РТС новинар у редакцији Јутрањег програма и Београдске хронике
1997 2011 РТС дописник РТС –а из Ниша
2011 2017 РТС уредник ТВ Центра Ниш
2018 2019 Нишавски управни округ Начелница Нишавског управног округа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за новинарску храброст „Милан Пантић“ 2017
добитница сребрне медаље на Међународном фестивалу „Интерфер“ 2009
добитница бронзане медаље (2012.), специјалног признања (2011.) и специјалног признања за афирмацију и развој Фестивала ауторског филма земаља подунавског региона „Профест“ 2016
добитница повеље „Kапетан Миша Анастасијевић“ за креативан и ангажован допринос информисању 2015