Ментална снага за сваки дан

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1171  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Ментална снага за сваки дан

Информисање наставника о могућем приступу менталног оснаживања ученика у развијању самопоуздања, управљању фокусом и пажњом и контроли емотивних стања.

Како више веровати у себе и подићи своје самопоуздање за одговарања, контролне и писмене задатке у школи Управљање фокусом и пажњом Усмеравање и контрола емотивних стања

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД