Претрага одобрених стручних скупова
Код Стручни скуп Трајање
Код Стручни скуп Трајање
1

Cтручнa конференција за васпитаче „ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ”

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
4 дана
3

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ 2018"

Организатор: ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
Oблик: Конференција
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
4 дана
17

Конференција Васпитач у 21. веку: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања

Организатор: Висока школа за васпитаче струковних студија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
2 дана
6

"Архимедесова" математичка трибина, 05.12.2017.

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
7

"Архимедесова" 431. математичка трибина, 09.01.2018.

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
8

"Архимедесова" 432. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
9

"Архимедесова" 87. математичка трибина за учитеље, 12.12.2017.

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
10

"Архимедесова" математичка трибнина за учитеље, 20.02.2018.

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
12

Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
1 дана
20

Унапређивање квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе

Организатор: Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Oблик: Трибина
Приоритетна област: стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације
1 дана
21

Пејзажна хортикултура 2018

Организатор: Удружење за пејзажну хортикултуру Србије
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
1 дана
23

5. Међународна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Организатор: Факултет за спорт и физичко васпитање
Oблик: Конференција
Приоритетна област: праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника
3 дана
24

Рано учење енглеског језика

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Oблик: Симпозијум
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
28

Велике годишњице и настава историје (завршетак српско-турских ратова 1878. и Првог светског рата 1918)

Организатор: Центар за српске студије, Филозофски факултет
Oблик: Конференција
Приоритетна област: избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
1 дана
29

ИГРАЊЕ УЛОГА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ЗНАЊА И ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област
1 дана
30

52. Саветовање агронома и пољопривредника Србије и 1. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

Организатор: Институт за ратарство и повртарство
Oблик: Саветовање
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
2 дана
32

"Архимедесова" 433. математичка трибина

Организатор: Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
Oблик: Трибина
Приоритетна област: индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области
1 дана
41

VI међународна конференција о настави физике у средњим школама

Организатор: Алексиначка гимназија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
42

ДРУГИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – КА КВАЛИТЕТНОЈ ПРАКСИ

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Oблик: Конгрес
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
45

Библиотечка пракса у школи - стање и могућности

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
49

Бечејска зборница 3-ИКТ од вртића до матуре

Организатор: Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
60

НАСТАВНИЧКЕ ВЕШТИНЕ КОЈЕ ДОВОДЕ ДО БОЉИХ УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Oблик: Трибина
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана