ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НАСТАВНИКА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ГОВОРА МРЖЊЕ КРОЗ ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ

Код одобреног скупа: 999  

Трибина

Факултет политичких наука
Јове Илића 165, БеоградАна Милојевић
ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs
0113092875
0600888684
0112491501

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НАСТАВНИКА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ГОВОРА МРЖЊЕ КРОЗ ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ

Циљ трибине је унапређивање знања наставника у основним и средњим школама усредсређеног на феномен говора мржње, са посебним фокусом на препознавање и разумевања различитих облика овог феномена и освртом на групе које су његова најчешћа мета у нашем региону.

• Облици, узроци и последице говора мржње на западном балкану • Родно засновано насиље и деца • Психолошко оснаживање ученика за суочавањем са говором мржње • Креирање позитивних наратива као одговор на говор мржње

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доцент Ана Милојевић , Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
доцент Ламија Силајџић , Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву
ванредна професорка Катарина Лончаревић , Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
доцент Ивана Јакшић , Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
истраживач-сарадник Александра Угринић , Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
асистент Кристина Милић , Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

1

35

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД