Међународна конференција „Унапређење рефлексивне праксе у вртићима и млађим разредима основне школе – стања и перспективе”

Код одобреног скупа: 998  

Конференција

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Неимарска 17, 21000 Нови СадДр Даница Коцевска
tckocevski@gmail.com
0213035785
0606062562

Међународна конференција „Унапређење рефлексивне праксе у вртићима и млађим разредима основне школе – стања и перспективе”

Развој компетенција практичара за унапређење сарадње и оснаживање партнерства између вртића и школа у процесу транзиције, формирањем стручних актива васпитача и учитеља, креирањем заједничких планова транзиције, приказом модела акционих истраживања као подстицаја транзиционих процеса и рефлексије праксе у образовању деце/ученика и перманентној надоградњи сарадње два нивоа образовања.

Транзиција и рефлексија;Међудржавна сарадња и размена пракси у двогодишњем пројекту „Развој компетенција рефлексивних практичара-ки за транзиционе процесе између вртића и школа“;Акциона истраживања за рефлексију и унапређивање праксе у вртићима и школама; Модели развоја компетенција васпитача и учитеља и планови транзиције; Рад стручног актива васпитача и учитеља;Психолошки аспекти транзиције из предшколске установе у основну школу,партнерство:деца, родитељи, стручњаци; Модели рада стручних актива васпитача и учитеља у рефлексивној пракси у Србији,Словенији, С.Македонији,Бугарској – примери и перспективе сарадње;Унапређење рефлексивне праксе у вртићима и млађим разредима ОШ и сарадња са високошколским установама; Музика нас повезује.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор наука методике разредне наставе Др Даница Коцевска , ОШ "Михајло Пупин" Ветерник
Редовни професор Др Слађана Анђелковић , Универзитет у Београду, Географски факултет
доктор дидактичко-методичких и доктор пе Др Драгана Малешевић , Висока школа струковних студија за образовање васп
доктор психолошких наука Др Марија Вукелић , Средњошколски дом Нови Сад
Професор разредне наставе Јован Коцевски , ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник
Магистар предшколске педагогије Марина Колева , Дечју вртић "Радост" Елин Пелин, Бугарска
педагошки саветник Драгана Пелемиш , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ
специјални едукатор и рехабилитатор Билјана Стерјадовска Стојчевска , Македонско Монтесори Удружење
Дипломирани специјални едукатор и рехаби Даниела Саздова , Јавна здравствена установа, Здравствени дом Скопље
доктор наука – музика и извођачке уметно Др Кристина Плањанин Симић , Академија уметности Универзитета у Новом Саду
Професор разредне наставе Даница Јевтовић Мишић , ОШ „Јастребачки партизани“ - Мерошина
магистар науке дидактике словеначког јез Александра Штих , Гимназија Ормож, Хардек 5а, Ормож Словенија
Дипломирани васпитач деце предшколског у Наташа Грабовац , Васпитно-образовна установа Ормож
дефектолог ДП-ФИБО Симона Мешко , ВИЗ Вртић Ормож, Добравск аулица 13а, 2270 Ормож
мастер васпитач Љиљана Ђокић , ПУ „Милка Диманић“ Власотинце
Професор разредне наставе Биљана Бошњаковић , ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад
педагошки саветник Марија Миловановић , ОШ „Стефан Немања“ Ниш
мастер васпитач Јелена Видановић , ДУ "Дечија радост" Ириг
васпитач Ана Греч , ДУ „Дечија радост“ Ириг
Васпитач Ивана Павловић , ДУ „Дечија радост“ Ириг
главни асистент, докрор наука Др Нели Веселинова , Софијски универзитет „Св. Климент Охридски"
педагошки саветник Тамара Кацарова , Дечји вртић "Радост" Елин Пелин
психолог Александра Гилевска , Македонско Монтесори удружење
Професор разредне наставе Славојка Милошевић , ОШ“ Жарко Зрењанин“ Нови Сад
дипломирани психолог Анита Иванишевић , ОШ“Михајло Пупин“ Ветерник

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Нови Сад, Завод за заштиту природе Војводине – Природњачки музеј, Радничка 20 26.08.2023. 62