ПРЕИСПИТИВАЊЕ УЛОГА ВАСПИТАЧА, УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ ПРИСТУПА У КОНТЕКСТУ ПРИМЕНЕ НОВИХ ОСНОВА ПРОГРАМА

Код одобреног скупа: 994  

Конференција

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац
Карађорђев трг ббСоња Величковић
naucniskup@vsov-gbr.edu.rs
017853692
0606531711

ПРЕИСПИТИВАЊЕ УЛОГА ВАСПИТАЧА, УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ ПРИСТУПА У КОНТЕКСТУ ПРИМЕНЕ НОВИХ ОСНОВА ПРОГРАМА

Оснаживање запослених у предшколским установама да рефлексивно преиспитују своју праксу и креирају промене путем интегрисаног приступа учењу и употребом дигиталних технологија у контексту примене нових Основа програма

Васпитач - носилац променe и иновација у предшколској установи Дигиталне технологије у васпитању и образовању на раном узрасту:  могућности и недоумице у контексту нових Основа програма Интегрисани приступ учењу кроз тему/пројекат-нова реалност у предшколском васпитању и образовању

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Редовни професор Зорица Станисављевић Петровић , Филозофски факултет у Нишу
ванредни професор Далиборка Поповић , Учитељски факултет у Лепосавићу
професор струковних студија Соња Величковић , Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац, АССЈС
Доктор педагошких наука Весна Краварушић , Одсек васпитачких студија Алексинац
доцент и професор струковних студија Гордана Степић , Државни универзитет у Новом Пазару и Висока школа
доктор наука – електротехника и рачунарс Весна Стевановић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Струковни мастер васпитач Наташа Анђелковић , Предшколска установа „11. април“
Самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ "Наше дете"
Психолог Драгана Петровић , Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац - АССЈС
мастер васпитач Биљана Трајковић , ПУ "Наше дете" Врање

1

70

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Бујановац 22.09.2023. 60