XIX Конгрес Савеза славистичких друштава Србије „Савремено проучавање српског језика и књижевности и других словенских језика и књижевности као матерњих, инословенских и страних”

Код одобреног скупа: 993  

Конгрес

Савез славистичких друштава Србије
Студентски трг 3Весна Николић
kongresslavista2023@gmail.com
0113285506
0648049649

XIX Конгрес Савеза славистичких друштава Србије „Савремено проучавање српског језика и књижевности и других словенских језика и књижевности као матерњих, инословенских и страних”

1. Усавршавање научних и стручних знања професора језика и књижевности из области српског језика и словенских језика, српске књижевности и словенских књижевности 2. Унапређивање методичких компетенција професора језика и књижевности у настави српског језика и словенских језика, српске књижевности и словенских књижевности 3. Разматрање актуелних проблема и предлагање модела за модернизацију и подизање квалитета наставе српског језика и књижевности и наставе словенских језика у Републици Србији

1. Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања српског језика 2. Савремено изучавање српске књижевности (методолошки, теоријски, компаративни приступ) 3. Савремено изучавање и настава словенских језика и књижевности као инословенских и страних 4. Српски језик и књижевност и словенски језици и књижевности у наставном контексту од основне школе до универзитета 5. Актуелни проблеми наставе српског језика и књижевности 6. Актуелни проблеми наставе словенских језика у Републици Србији

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

редовни професор Александар Милановић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
редовни професор Рајна Драгићевић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Далибор Соколовић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
редовни професор Вељко Брборић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Весна Ломпар , Филолошки факултет Универзитета у Београду
редовни професор Исидора Бјелаковић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
ванредни професор Биљана Марић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
редовни професор Славко Петаковић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
редовни професор Бошко Сувајџић , Филолошки факултет Универзитета у Београду

3

220

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

5000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Стари град, Београд 23.08.2023. 48