"Музика као покретач развоја личности детета"

Код одобреног скупа: 991  

Саветовање

Основна музичка школа "Невена Поповић"
Булевар револуције 19, 11306 ГроцкаБранка Ивковић-Петронић
direktor.omsgrocka@gmail.com
0118500128
0648545305

"Музика као покретач развоја личности детета"

Оснаживање наставника кроз креативне методе у раду са ученицима; Синтеза основних музичких елемената са другим видовима уметности (књижевност, драмска уметност, игра и др.); Стицање вештина комуникације кроз музику; Осавремењивање наставног процеса кроз употребу нових информационих технологија; Развијање истраживачких метода у припреми наставе.

Слушање музике као подстицај за креативни рад и развој критичког мишљења као вид охрабривања за слободно изражавање емоција; Формирање музичког идентитета кроз слушање музике и развијање речника за описивање музичких представа; Улога ритма у развијању моторике и самоизражавање уз покрет; Правилан физички и моторички развој и слободна комуникација у групи; Ритам као средство бољег разумевања музичких елемената, као што су музичка форма и динамичке промене; Мелодија и песма као основна музичка активност; развијање и ширење амбитуса гласа; Рад на динамици, артикулацији и развоју говора уз обогоћивање речника; Теорија музике као основ стицања музичких вештина кроз упознавање са нотацијом, усвајање музичких појмова и терминологије.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

3

50

Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Образовно-културни центар "Вук Караџић", Тршић 21.06.2023. 51