Други међународни симпозијум : Процена вида и визуелног функционисање

Код одобреног скупа: 990  

Симпозијум

Основна школа "Драган Ковачевић"
Шафарикова 8Силвана Павловић
skoladk@eunet.rs
0113223328
063279981
0113223328

Други међународни симпозијум : Процена вида и визуелног функционисање

Упознавање шире заједнице са проценом функционалног вида као новом услугом пружања додатне подршке деци, ученицима и одраслима и успостављање сарадње са стручном заједницом ради правовременог откривања тешкоћа у визуелном функционисању и креирању стратегија за њихово превазилажење.

1. Тимски приступ у процени деце са оштећењем вида 2. Утицај превременог рођења на развој видних функција 3. Церебрално оштећење вида 4. Процена функционалног вида – пракса у Србији и региону 5. Улога резултата процене функционалног вида у трансдисциплинарном приступу рехабилитацији детета 6. Савремена оптичка помагала за слабовиде 7. Искуства родитеља

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

магистар дефектолог Татјана Петровић-Сладетић , Дневни центар за рехабилитацију дјеце "Мали дом",
доктор медицинских наука Зорка Гргић , Спец. болница за офталмологију "Проф. др Џинић"
субспецијалисте дечје физијатрије Данијела Вукићевић , Клиника за рехабилитацију „ др Мирослав Зотовић
редовни професор Весна Вучинић , Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед
мастер дефектолог – тифлолог, докторанд Валентина Мартаћ , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
dipl. defekto-tiflolog - master Јелена Жагар , Center IRIS, Ljubljana
дипломирани дефектолог Саша Божичковић , ЈУ Центр за дјецу и омладину „Будућност“ Дервента
Мастер дефектолог - соматопед Виктор Крижик , Центар за стимулацију ”Дечији осмех"
дипл. Дефектолог - Тифлолог Ана Јоксимовић , ШОСО ''Вељко Рамадановић"
Дефектолог - Тифлолог Љиљана Митровић - Аранђеловић , ШОСО ''Вељко Рамадановић"
дипл. Дефектолог - Тифлолог Дубравка Гајевић , ШОСО "Вељко Рамадановић"
дипл. дефектолог - тифлолог Марина Ђорђевић , ОШ "Драган Ковачевић"
дипл. дефектолог - тифлолог Урош Шотаревић , ОШ "Драган Ковачевић"
дипл. дефектолог, оптометриста Сека Џамбазовски Алорић , ОШ "Драган Ковачевић"
мастер Јована Кривокућа , Центар за заштиту одојчади, деце и омладине
мастер Милка Главоњић , Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“
ванредни професор Драгомир Стаменковић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
дип.дефектолог-тифлолог Силвана Павловић , ОШ "Драган Ковачевић"

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд- Стари град 29.07.2023. 184