Употреба дигиталне технологије у предшколској установи – примери из праксе

Код одобреног скупа: 989  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Употреба дигиталне технологије у предшколској установи – примери из праксе

Унапређивање дигиталних компетенција васпитача, стручних сарадника и директора ПУ и стицање знања практичара о употреби дигиталне технологије у предшколској установи у непосредном раду са децом

1. Употреба дигиталне технологије у предшколској установи 2. Дигитална технологија као основ континуираних промена, учења и развоја“ -перспектива васпитача, стручног сарадника, директора 3. Escape room у функцији провокације у развијању теме/пројекта“ 4. Подршка дигиталним компетенцијама васпитача

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

дипломирани педагог Ана Лаћарак , Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац
проф.педагогије/психологије Споменка Дивљан , ПУ “РАДОСТ“, НОВИ БАНОВЦИ
дипломирани педагог Андријана Ћирић , ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац
васпитач Наташа Вукин , ПУ "Радост" Нови Бановци
Васпитач Сања Риђошић , ПУ "Радост" Нови Бановци
мастер васпитач Тамара Илић , ПУ „11. април“, Нови Београд
струковни васпитач Јасна Струхар , Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац

1

90

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

1500 РСД