Деца и медији – имамо ли разлога за страх?

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 986  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Деца и медији – имамо ли разлога за страх?

Оснаживање и едукација запослених у образовно - васпитним установама о положају деце у медијима, постојећим регулативама за њихову заштиту, као и злоупотребама деце на медијској сцени и начинима за превенцију и интервенцију у оквиру образовног система

Положај деце у медијима Позитивни прописи и њихова примена у пракси Како спречити медијску злоупотребу деце у образовним институцијама Алати за подршку наставницима и ученицима

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

4000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД