Механизми успешне транзиције при преласку детета из предшколске установе у први разред основне школе

Код одобреног скупа: 985  

Трибина

Центар за образовање и професионални развој
Текеришка 18а, БеоградРадован Антонијевић
aa_radovan@yahoo.com
0114253714
0638118889

Механизми успешне транзиције при преласку детета из предшколске установе у први разред основне школе

Развијање знања и вештина васпитача, наставника и стручних сарадника за обезбеђивање адекватне подршке детету у транзиционом периоду при преласку из предшколске установе у основну школу и периода адаптације на ново окружење.

(1) Значај транзиције из предшколске установе у основну школу Карактеристике транзиције детета из предшколске установе у први разред; Подршка родитељима у припреми детета за полазак у школу; Транзиција детета са сметњама у развоју. (2) Предуслови успешне транзиције из предшколске установе у основну школу Подршка детету у периоду транзиције; Фактори успешне транзиције у школи; Партнерски односи између предшколске установе, породице и школе; Индивидуални транзициони план. (3) Полазак детета у школу и адаптација на ново окружење Процедуре и активности у школи у периоду адаптације; Планирање рада у периоду адаптације; Усклађивање утицаја различитих окружења; Примери добре транзиционе праксе.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Дипломирани педагог Бојан Грујић , Школа креативних вештина, Јагодина
Педагошки саветник Марија Стошић , ОШ „Вук Караџић“, Краљево
Дипл. инж. шумарства Драган Филиповић , Школска управа, Београд (руководилац)
Просветни саветник Данијела Чоловић , Министарство просвете, Школска управа Београд
Струковни васпитач Дејан Милетић , Предшколска установа ''Полетарац''
Дипломирани психолог Анита Цекић , ОШ „Његош “, „Вук Караџић“, Ниш
Дипломирани педагог Душица Чолаковић , Предшколска установа „11.април“, Нови Београд

1

600

Наставник разредне наставе
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

3500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Регионални центар за стручно усавршавање. Књажевац 10.07.2023. 70
2 Хотел Ђердап, Кладово 24.08.2023. 34
3 Гарни хотел "Парк”, Палић 21.09.2023. 70
4 ПУ "8. Септембар", Димитровград 19.11.2023. 26
5 ПУ "8. Септембар", Димитровград 19.11.2023. 23
6 Хотел ,,Србија“ Вршац 24.11.2023. 13