Насиље и превенција насиља у установама образовања и васпитања

Код одобреног скупа: 984  

Трибина

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Насиље и превенција насиља у установама образовања и васпитања

Развијање знања и вештина полазника за рано препознавање појаве насилног понашања у установама образовања и васпитања и предузимање превентивних и интервентних мера.

Превенција и заштита од насиља Друштвено-корисни односно хуманитарни рад у установама образовања и васпитања Превенција и заштита од дигиталног насиља

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Специјалиста школске психологије Биљана Лајовић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Дипломирани историчар Богољуб Лазаревић , Министарство просвете

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

4800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање, Чачак 18.05.2023. 72