Примена иновативних садржаја Рукомета у програмима наставе и учења у основном и средњем образовању

Код одобреног скупа: 981  

Трибина

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Благоја Паровића 156Мирослав Марковић
sspfvs@gmail.com
0112086389
063249937

Примена иновативних садржаја Рукомета у програмима наставе и учења у основном и средњем образовању

Упознавање наставника са новим садржајима и методичким принципима рукометне игре

Рукомет у новим програмима наставе и учења Правила рукометне игре Нови меттодички принципи рукометне игре Организација школких такмичења у рукомету

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доцент Марко Исаковић , Факултет за спорт
доктор наука, доцент Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
дипломирани педагог за физичку кулутуру Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш

1

99

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

1000 РСД