Како успешно реализовати наставу и рад у школи

Код одобреног скупа: 979  

Конференција

ОШ"Иван Милутиновић"
Маршала Тита 101 Београд-ВишњицаЛидија Савић
osivanmilutinovic@gmail.com
0112773965
0642611674

Како успешно реализовати наставу и рад у школи

Размена искуства и упознавање са ефикасним начинима организовања рада стручних тела у школи, процеса наставе и учења, уз потребна прилагођавања и коришћење дигиталних алата, као и са начинима заштите ученика од опасности на интернету

Проблемска настава - изазов, а не проблем Улога и задаци чланова актива и тимова у школи Ученик са дијабетесом тип1 у настави Образовна подршка ученику са дисхармоничним развојем Заштита ученика од опасности на интернету Дигиталне игре и алати у настави Примена сазнања савремене физике у настави

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

професор математике Мирјана Кривокапић , ОШ"Иван Милутиновић"
професор математике и рачунарства Ненад Прибак , ОШ"Иван Милутиновић"
професор математике Милош Турчиновић , ОШ"Иван Милутиновић"
професор енглеског језика Хелена Милошевић Момчилов , ОШ"Иван Милутиновић"
психолог Тамара Маринковић , ОШ"Иван Милутиновић"
професор разредне наставе Светлана Пузовић , ОШ"Иван Милутиновић"
професор разредне наставе Драгица Секулић , ОШ"Иван Милутиновић"
дефектолог -олигофренолог Данијела Стпановић , ОШ"Иван Милутиновић"
професор разредне наставе Ирена Матић , ОШ"Иван Милутиновић"
професор разредне наставе Ивана Ивков , ОШ"Иван Милутиновић"
професор разредне наставе Анђела Јовић , ОШ"Иван Милутиновић"
професор физике Горан Бојанић , ОШ"Иван Милутиновић"
професор биологије Маја Маринков , ОШ"Иван Милутиновић"
професор хемије Наташа Чучковић , ОШ"Иван Милутиновић"

2

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Орашац 22.04.2023. 33