ТРЕЋИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС „ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА- ОДГОВОРНОСТ ЦЕЛОКУПНОГ ДРУШТВА“

Код одобреног скупа: 978  

Конгрес

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

ТРЕЋИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС „ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА- ОДГОВОРНОСТ ЦЕЛОКУПНОГ ДРУШТВА“

Унапређивање компетенција васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника и сарадника у остваривању квалитетне васпитно образовне праксе кроз сагледавање постојећег стања из угла грађења реалног програма кроз виђење детета ’’сада и овде’’, развојности установе кроз подршку добробити детета, грађења културе заједнице учења и културе живљења вртића и заједнице, подршке рефлексивности и образовних политика и система предшколског васпитања и образовања.

ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА- ОДГОВОРНОСТ ЦЕЛОКУПНОГ ДРУШТВА 1.ГРАЂЕЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА КРОЗ ВИЂЕЊЕ ДЕТЕТА „САДА И ОВДЕ“ 2. ПОДРШКА ДОБРОБИТИ КРОЗ ТРАНСФОРМАЦИЈУ КУЛТУРЕ УСТАНОВЕ 3. ВРТИЋ У ЗАЈЕДНИЦИ 4. КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПОДРШКУ ДОБРОБИТИ 5. ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И СИСТЕМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

редовни професор универзитета у пензији Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
саветник Љиљана Маролт , Министарство просвете
Саветник координатор Сандра Бацковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , Секретеријат заобразовање и дечју заштиту Београд
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ ''Дечја радост'' Панчево
виша медицинска сестра Олгица Субашић , Секретаријат за образовање и дечију заштиту
Дипломирани васпитач у ПУ-master Љиљана Драгутиновић , ПУ „Врачар“ Београд
дипломирани педагог Сузана Симеуновић , ПУ “Моје детињство“,Чачак
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду

2

450

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

6000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет Београд 17.06.2023. 245