У хладу Перуновог храста

Код одобреног скупа: 977  

Конференција

УГ ,,Читалићи'' Алексинац
Шуматовачка 52, 18220 АлексинацМаја Радоман Цветићанин
majaradoman.cvet@gmail.com
062268463
062268463

У хладу Перуновог храста

Методички оснажити наставника за мотивисање ученика да читају у циљу постизања функционалних знања; да индивидуланим и тимским радом развијају критичко мишљење и креативно писање; да читањем развијају концепт целоживотног учења и љубав према књизи

Зашто читати деци - развој детета у предшколском и раном школском узрасту Дете између књига и нових технологија - од таблета до таблета Зашто треба читати књиге? Култура читања – библиотекар у акцији Хиљаду лица јунака српске народне бајке Словенска митологија у српским обичајима – разговор писаца Народна књижевност на завршном испиту из Српског језика и књижевности Патуљци у српској ауторској бајци Место савременог српског романа за децу у другом циклусу образовања Преображаји демона: мотиви из словенске митологије у савременој српској књижевности за децу Типови митских бића у савременом српском фантастичном роману за децу Словенска митологија и причање прича кроз друштвену игру: анализа примера Словенска митологија у основи приповедачеве

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Проф. др Зорана Опачић , Учитељски факултет у Београду
Професор струковних студија др Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Алексинац
дипл. филолог за српски језик и књ. Маја Радоман Цветићанин , ОШ ,,Вожд Карађођре'' Алексинац

2

64

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Алексинац 16.06.2023. 85