XXVI СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈЕ -ИГРА –ОСНОВ РАЗВИЈАЊА И ИСПОЉАВАЊА СВИХ ДИМЕНЗИЈА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Код одобреног скупа: 976  

Сусрети, дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

XXVI СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈЕ -ИГРА –ОСНОВ РАЗВИЈАЊА И ИСПОЉАВАЊА СВИХ ДИМЕНЗИЈА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Јачање компетенција медицинских сестара васпитача као рефлексивних практичара у подржавању дечје игре као кључне подршке учењу,развоју добробити деце.

- Заједничка игра са вршњацима (или другом децом) и одраслима - Како медицинска сестра васпитач подржава дечју игру (или подршка медицинске сестре васпитача дечјој игри) - Игра као део развијања реалног програма - Дечја игра као могућност за развијање односа детета - Дечја игра у различитим просторима и са различитим материјалима - Игра и истраживање - Игра као подршка развоју диспозиција за целоживотно учење

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

редовни професор Весна Цолић , Висока школа струковних студија за образовање васп
доктор наука из области физичког васпита Андрија Пештерац , Спортико змај свет
педагог Јасмина Вулетић , ПУ Наше дете Шабац
дипломирани психолог Катарина Ђурић , ПУ "Чуакрица" Београд
професор педагогије Дијана Радојковић , Предшколска установа „Радосно детињство“
дипломирани педагог Татјана Ристивојевић , ПУ Др Симо милошевић" земун
дипломирани педагог Ана Којић , ПУ "Бошко Буха" Београд
медицинска сестра васпитач Драгана Антић , ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , Секретеријат за образовање и дечју заштиту Београд

4

250

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

3500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел " Оморика" Тара 08.06.2023. 175