Примена метода активног учења у онлајн и хибридној настави (изокренута учионица)

Код одобреног скупа: 975  

Симпозијум

Универзитет Метрополитан
Тадеуша Кошћушка 63Олга Павловић
olga.mijailovic@metropolitan.ac.rs
01855100
0695893285

Примена метода активног учења у онлајн и хибридној настави (изокренута учионица)

Унапређивање знања наставника у вези са применом метода активног учења у онлајн и хибридној настави, са посебним фокусом на изокренуту учионицу

1. Модели и користи примене онлајн и хибридне наставе. 2. Принципи активног учења 3. Планирање наставе за изокренуту учионицу 4. Примена добре праксе: изокренута учионица у пракси 5. Развој плана наставе за изокренуту учионицу (на примеру предмета полазника) 6. Изазови и прилике за примену изокренуте учионице и активног учења у онлајн и хибридној настави 7. Примена технологија у онлајн и хибридној настави 8. Аналитика учења и праћења напретка студената

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

редовни професор Мирослава Распоповић Милић , Универзитет Метрополитан у Београду
асистент Јована Јовић , Универзитет Метрополитан
Доцент Немања Здравковић , Универзитет Метрополитан
Мастер педагог Милена Петровић , Универзитет Метрополитан

1

30

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Метрополитан Универзитет, Ниш, Булевар Светог Цара Константина 80А 18.05.2023. 25