„Даровити ученици у образовању и васпитању: изазови и потенцијална решења“

Код одобреног скупа: 973  

Трибина

Педагошко друштво Србије
Теразије 26Сашка Стевановић
saskamil2@gmail.com
0113067783
0668013246
0112687749

„Даровити ученици у образовању и васпитању: изазови и потенцијална решења“

Развијање компетенција наставника разредне и предметне наставе за препознавање одлика даровитих ученика и планирање, праћење и вредновање постигнућа даровитих ученика.

Увод Појам и дефиниција даровитости у васпитању и образовању Изазови и потенцијална решања у раду са даровитим ученицима Дискусија Закључак Евалуација скупа

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

1

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Градска општина Звездара, Булевар краљаАлександра 77, Београд 13.06.2023. 40