Модели додатне подршке у земљама Европе

Код одобреног скупа: 971  

Трибина

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Славке Ђурђевић 8Драгана Поповић
skolazagluve035@mts.rs
0358223204
0631165260

Модели додатне подршке у земљама Европе

Представљање и разматрање обила организације и пружања додатне подршке ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом у инклузивном моделу образовања у нашој земљи и земљама Европе. Циљ организације трибине је размена искустава и примера добре праксе у овој области. У нашој земљи је одређени број специјалних школа од школске 2022/23.године је добио статус ресурсних центара па је и ова трибина организована са циљем јачања капацитета запослених у РЦ за пружање додатне подршке.

-Систем пружања додатне подршке ученицима са сметњама у развоју у нашој земљи -Умрежавање установа и размена образовно-васпитних искуства у раду саученицима са сметњама у развоју на међународном новоу -Искуства у организацији и реализацији додатне подршке инклузивном образовању европских земаља

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Самостална просветна саветница Дубравка Јовановић , Министарство просвете ШУ Јагодина
дипломирани дефектолог тифлопедагог Силвана Павловић , ОШ "Драгана Ковачевић" Београд
мастер логопед и мастер сурдолог Јелена Стругар , Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора
Мастер студије социјалног рада, социјалне политике, планирање услуга И менаџмент Federica Cossutta , Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi
Дипломирани менаџер односа са јавношћу Giorgia Valenti , Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi
Дипломирани дефектолог сурдолог Silvana Florina Marcov , Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, Timişoara
Магистар наука Алеш Заврл , Завод за глухе и наглушне Љубљана
Магистар наука Душан Дворшчак , Завод за глухе и наглушне Љубљана
Професор историје и дипломирани педагог Ерика Уршич Модреј , Завод за глухе и наглушне Љубљана
Дипломирани педагог и професор историје Клемен Жарн , Завод за глухе и наглушне Љубљана
Професор словеначког језика и књижевности Луција Липовшек , Завод за глухе и наглушне Љубљана
Унив.дипл.педагог и професор социологије Синиша Боровичанин , Завод за глухе и наглушне Љубљана
Магистар наука Зорица Магуша , Завод за глухе и наглушне Љубљана
Професор предузетничког образовања и економије Ioana Cimpeanu Simona Corina , Специјална средња технолошка школа САМУС
магистер, психолог Јасминка Новакова - Стојановска , ДУЦОР Партенија Зографски Скопје

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Јагодина 11.05.2023. 71