Улога васпитања и образовања у очувању националног идентитета

Код одобреног скупа: 963  

Конференција

Учитељски факултет у Призрену, са привременим седиштем у Лепосавићу
Немањина б.б., 38218 ЛепосавићДалиборка Поповић
ufp@pr.ac.rs
0691371819
0691371819
02884164

Улога васпитања и образовања у очувању националног идентитета

Циљ конференције је да се подстакне размена мишљења и искустава научника и стручњака и представе и обједине нова теоријска и емпиријска сазнања из области васпитно-образовног деловања у функцији очувања националног идентитета. Поред осврта на прошлост, стање науке и струке у условима савременог друштвеног контекста, циљ је да се посебна пажња посвети будућности националног идентитета и антиципацији процеса и промена у сфери васпитања и образовања.

-Учитељ у АП КиМ и у АП Војводина-компаративна истраживања развоја професије и утицај на идентитете Срба; -Национално васпитање Срба кроз идеје познатих педагога; -Језички идентитет као залог и културолошка основа српске књижевности -Национални идентитет у уџбеницима о природи и друштву; -Утицај народне музичке традиције на очување националног идентитета Срба; -Развијање логичког мишљења и закључивања кроз наставу математике, као подршке изградњи ставова који негују национални идентитет; -Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности; -О националном идентитету кроз дела Војислава Бакића и Јована Цвијића; -Методички приступи у промоцији националних вредности; -“245 година учитељства у Срба (1778-2023) традиција трајања”; -Педагошки напори ка очувању националног идентитета Срба на поднебљу Косова и Метохије; -Глобализација и национални идентитет – перцепција младих.

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

редовни професор Весна Минић , Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић
редовни професор Саша Марковић , Педагошки факултет у Сомбору
редовни професор Данијела Василијевић , Педагошки факултет у Ужицу
редовни професор Јасна Парлић Божовић , Филозофски факултет у Косовској Митровици
доцент Бранислав Ранђеловић , Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић
ванредни професор Далиборка Поповић , Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић
редовни профеоср Снежана Башчаревић , Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић
редовни професор Биљана Павловић , Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић
редовни професор Љиљана Пауновић , Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

2000 РСД