ТРАНЗИЦИОНИ КЛУБОВИ – ПРАКСА И КОНЦЕПТ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 962  

Трибина

Центар за образовне политике
Цариградска 21/20, БеоградДина Градинац
cep@cep.edu.rs
0113347557
069644828

ТРАНЗИЦИОНИ КЛУБОВИ – ПРАКСА И КОНЦЕПТ

Унапређивање знања наставника, стручних сарадника и директора средњих школа о концепту и сврси транзиционог клуба а ради бољег разумевања улоге клуба као подршке ученицима из осетљивих друштвених група у завршавању средње школе.

Увод - Софија Вујовић, истраживачица у Центру за образовне политике; Теоријске основе на којима се заснива рад транзиционог клуба - Ивана Ценерић, истраживачица/ координаторка истраживања, Центар за образовне политике; Примери добре праксе - Ивана Ценерић, истраживачица/ координаторка истраживања, Центар за образовне политике; Принципи на којима се заснива функционисање транзиционог клуба - Ивана Ценерић, истраживачица/ координаторка истраживања, Центар за образовне политике; Смернице и алати за организацију транзиционог клуба у школи - Ивана Ценерић, истраживачица/ координаторка истраживања, Центар за образовне политике; Завршни део: Сумирање - Софија Вујовић, истраживачица у Центру за образовне политике.

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

мастер психолог образовања Ивана Ценерић , Центар за образовне политике
мастер педагог Софија Вујовић , Центар за образовне политике

1

50

Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 виртуелно окружење 10.05.2023. 61