ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ УСПЕШНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 961  

Трибина

Центар за образовне политике
Цариградска 21/20, Београд



Дина Градинац
cep@cep.edu.rs
0113347557
069644828

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ УСПЕШНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Унапређивање компетенција запослених у образовању за пружање подршке ученицима приликом доношења одлуке о будућој школи и занимању.

Увод - Софија Вујовић; Савремени концепт професионалне оријентације и КВиС – Гордана Косановић; Фактори успешног избора даљег образовања и будућег занимања – Гордана Косановић; Модели професионалне оријентације – Гордана Косановић; Изазови професионалне оријентације ученика из осетљивих друштвених група – Гордана Косановић; Дискусија на тему модела професионалне оријентације и изазова за ученике - Гордана Косановић и Софија Вујовић

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

дипломирани психолог - мастер Гордана Косановић , Центар за образовне политике
мастер педагог Софија Вујовић , Центар за образовне политике

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 виртуелно окружење 20.04.2023. 89