„Актуелности у установама образовања и васпитања из угла директора“

Код одобреног скупа: 959  

Саветовање

Пољопривредно - ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"
Краља Петра Првог 64 35210 СвилајнацДејан Ђуровић
djurovicd@gmail.com
0641774707
0641774707

„Актуелности у установама образовања и васпитања из угла директора“

Пружање актуелних и правовремених информација у циљу унапређења квалитета рада установе.

Инструктивно педагошки надзор директора у области квалитета рада школе Завршни испит на крају основног образовања и васпитања Педагошко лидерство директора и лиценцирање

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

доктор дидактичко-методичких наука Зоран Костић , Министарство просвете Републике Србије
дипломирани педагог и мастер учитељ Јасмина Ђелић , Министарство просвете РС
доктор наука Славица Јашић , Министарство просвете РС

3

50

Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

6000 РСД