Приоритети школе будућности – образовне неуронауке (НТЦ)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 958  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Приоритети школе будућности – образовне неуронауке (НТЦ)

Оснаживање учесника за примену НТЦ метода и техника у наставном раду, а у циљу доприноса развијању креативног и функционалног размишљања и ефикаснијег усвајања градива ученика млађих разреда основне школе.

1. Образовне неуронауке (НТЦ) 2. Примена НТЦ технике „Прича за памћење“ у учењу школског градива 3. НТЦ игра – Множилица за учење таблице множења кроз игру

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Доцент Ранко Рајовић , Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер
Професор разредне наставе Зорица Рајда , ОШ "22. август" Буковац
Професор разредне наставе - магистар Славица Бобић , ОШ "Јован Јовановић Змај" Сремска Митровица

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Путем интернета 25.04.2023. 867