Пројектно учење у домовима ученика са примерима добре праксе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 957  

Трибина

Факултет педагошких наука Јагодина
Милана Мијалковића 14, 35000 ЈагодинаИлија Петровић
ilija.petrovic@pefja.kg.ac.rs
0358223805
0637803360

Пројектно учење у домовима ученика са примерима добре праксе

Упознавање васпитача, стручних сарадника и директора у дому ученика са појмом и суштином пројектог учења, као и улогом васпитача у примени пројектног учења у дому ученика кроз представљање и размену досадашњих искустава и примера добре праксе.

Пројектно учење – појам и суштина: -Зашто пројектно учење? - Речник пројектног учења. - Етапе процеса пројектног рада. Пројектно учење у дому ученика – улога васпитача: - Усмеравање ученика на проблем. - Организовање ученика за истраживање. - Помоћ и подршка ученицима у групном и самосталном истраживању. - Развијање и приказивање артефаката (продуката истраживања). - Рефлексија. Пројектно учење у дому ученика – пример добре праксе: Овладавање техникама учења кроз пројектни рад у дому ученика Пројектно учење у дому ученика – пример добре праксе: Међупредметно повезивање кроз ученичке пројекте

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Доктор дидактичко-методичких наука Душан Ристановић , Факултет педагошких наука у Јагодини
Доктор методике наставе Биљана Стојановић , Факултет педагошких наука у Јагодини
Мастер васпитач Милан Комненовић , Факултет педагошких наука у Јагодини
Мастер васпитач Недељко Милановић , Факултет педагошких наука у Јагодини

1

200

Васпитач у дому ученика
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина 01.06.2023. 56