Отворена врата едукације – изазови у образовању

Код одобреног скупа: 956  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Балканска 63/VИрена Терзић
irena.terzic@csu.edu.rs
037445735
06408355596

Отворена врата едукације – изазови у образовању

Оснаживање наставника, стручних сарадника, директора за превазилажење различитих изазова у образовном – васпитном процесу кроз размену професионалних искустава и примера добре праксе.

1. Изазови дигиталног образовања –формативно оцењивање и вредновање постигнућа ученика; 2. Експериментални изазови за СТЕМ генијалце будућности; 3. Изазови планирања и реализација ваннаставних активности; 4. Изазови васпитног рада – превенција менталног здравља ученика и вршњачког насиља; 5. Изазови сарадње са родитељима; 6. Избор занимања у 21. веку - Изазови професионалне оријентације,каријерног вођења и саветовања.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

дипломирани биолог Оливера Коларић , ОШ „Јован Поповић“, ОШ „Брана Павловић“ Крушевац
Мастер професор биологије Aлександра Иконов , Кампстер д.о.о
дипломирани математичар Катарина Перовић , ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац
професор разредне наставе, саветник Јасмина Јовановић , ОШ ,,Јован Јовановић Змај“ Крушевац
дипломирани психолог, саветник-спољни Светлана Алексић , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац
дипломирани педагог, педагошки саветник Снежана Рајковић , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац
дипломирани педагог Данијела Симоновић , Прва техничка школа Крушевац
Мастер образовне политике Ирена Терзић , Центар за стручно усавршавње Крушевац

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1000.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V 27.05.2023. 44