ТИМСКИ РАД И САРАДЊА КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ШКОЛУ ОДЛИЧНИХ РЕЗУЛТАТА

Код одобреног скупа: 955  

Симпозијум

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

ТИМСКИ РАД И САРАДЊА КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ШКОЛУ ОДЛИЧНИХ РЕЗУЛТАТА

Подршка руководиоцима школа и стручним сарадницима да успешно организују тимски рад са запосленима, припреме ученике за државну матуру, сарађују са локалном самоуправом, одговоре захтевима спољашњег вредновања, квалитетно сарађују са родитељима и смање ризик од дигиталног насиља код ученика

Мој тим и ја проф. др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије Државна матура: тренутно стање, будући кораци Марија Крнета, руководилац Групе за опште средње и уметничко образовање у Министарству просвете Надлежности локалне самоуправе за функционисање образовних установа др Марија Ранђеловић, већник за образовање града Ниша Спољашње вредновање установа образовања и васпитања Миодраг Савовић, просветни саветник, Школска управа Београд Сарадња једнородитељских породица и школе Зоран Мустеровић, психолог Дигитално насиље: учесталост, превенција и реаговање др Добринка Кузмановић, Одељење за психологију Филозофског факултета универзитета у Београд

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

доктор правних наука Данило Ш. Рончевић , Влада Републике Србије
Дипломирани математичар, професор Миодраг Савовић , Министарство просвете – Школска управа Београд
психолог Зоран Мустеровић , Градски центар за социјални рад Београд
доктор психолошких наука Добринка Кузмановић , Универзитет у Београду – Филолошки факултет
виши саветник Марија Крнета , МПНТР
Доктор комуниколошких наука Марија Ранђеловић , Град Ниш

2

400

Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

34080 РСД