"ОД САЗНАЊА ДО ТРЕТМАНА"

Код одобреног скупа: 953  

Трибина

Удружење "Плави Чуперак"
Данка Поповића 13/15, БеоградАна Николић
infoplavicuperak.udruzenje@gmail.com
0693936303
0693936303

"ОД САЗНАЊА ДО ТРЕТМАНА"

Размена сазнања и искуства стручњака различитих профила сензибилисаних за рад са децом са сметњама у развоју и њиховим породицама.

- Од сазнања до третмана 1. Улога здраствених радника у подршци породицама са децом са сметњама у развоју 2. Шта је могуће учинити у сусрету са породицама са децом са сметњама у развоју 3. Едукација кадра за рад са децом са сметњама у развоју 4. Васпитање, образовање и тренинг програми за децу са сметњама у развоју

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

130

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

2800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Сала ГО Врачар, Његошева 77, Београд 03.06.2023. 62