Пета међународна научна конференција "Спорт, рекреација, здравље"

Код одобреног скупа: 952  

Конференција

Висока спортска и здравствена школа
Тоше Јовановића 11Александар Ивановски
skola@vss.edu.rs
0117550051
0638806274
0117550051

Пета међународна научна конференција "Спорт, рекреација, здравље"

Циљ скупа је унапређивање компетенција наставника физичког васпитања, васпитача и стручних сарадника за реализацију садржаја програма из здравственог васпитања у настави и раду да децом, као и њихово упознавање са новим тенденцијама из области спорта, рекреације и здравља, као и размена стручних и научних искустава из области физичке културе.

Спортско постигнуће и здрави животни стилови; Изазови савременог доба, колико су нам деца физицки активна? ; Еволуција дигитализације – Прескочите из виртуелне у стварну игру; Спорт – изазови за будућност; Рекреација – изазови за будућност; Здравље – изазови за будућност.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

професор Adina Geambasu , Универзитет у Букурешту, Румунија
Доцент Един Ужичанин , Факултет за телесни одгој и спорт, Тузла
доктор медицинских наука Марија Анђелковић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
доктор наука Владимир Пузовић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
доктор наука Олга Младеновић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
доктор наука Александар Ивановски , Висока спортска и здравствена школа, Београд
доктор наука Маријана Младеновић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
доктор наука Драгана Дрљачић , Висока спортска и здравстевна школа, Београд
доктор наука Предраг Лазаревић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
доктор наука Срђан Милосављевић , Висока спортска и здравствена школа, Београд

1

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

5000 РСД