СТАНДАРДНЕ И ДОПУНСКЕ МЕТОДЕ У ЛОГОПЕДСКОЈ И ДЕФЕКТОЛОШКОЈ ПРАКСИ: КРИТИЧКИ ПРИСТУП ЛОГОПЕДСКОМ И ДЕФЕКТОЛОШКОМ ТРЕТМАНУ

Код одобреног скупа: 951  

Симпозијум

Удружење логопеда Србије
Краља Милутина 52, БеоградМаријана Мирковић
udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs
0649117704
0649117704

СТАНДАРДНЕ И ДОПУНСКЕ МЕТОДЕ У ЛОГОПЕДСКОЈ И ДЕФЕКТОЛОШКОЈ ПРАКСИ: КРИТИЧКИ ПРИСТУП ЛОГОПЕДСКОМ И ДЕФЕКТОЛОШКОМ ТРЕТМАНУ

Упознавање са савременим трендовима и методама у логопедској и дефектолошкој науци и пракси.

МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ У ЛОГОПЕДСКОЈ И ДЕФЕКТОЛОШКОЈ ПРАКСИ ТРЕТМАН АУТИЗМА И ФОНИЈАТРИЈСКА МЕТОДА ТРЕТМАН КОД АФАЗИЧНИХ БОЛЕСНИКА ТРЕТМАН МУЦАЊА, ОРАЛНЕ НАВИКЕ, АДЕКВАТАН ТЕРАПИЈСКИ ОДНОС

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

ванредни професор Весела Миланков , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
редовни професор универзитета Драган Павловић , Поликлиника Антамедика Београд
доцент Бојана Дрљан , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Ненад Глумбић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Медина Вантић Тањић , Едукацијско-рехабилитацијски факултет
дипломирани психолог, докторанд на Филоз Јелена Кривачић , Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну пато
доцент Александра Павловић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
магистар медицинских наука Будимирка Симић Ружић , Центар за подстицај развоја детета и породице „Кор
дипломирани дефектолог-логопед Наташа Лабовић Обрадовић , Развојни центар Експресива
мастер дефектолог логопед Драгана Соћанин , Удружење РОДИТЕЉ
редовни професор Мирјана Петровић Лазић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Ивана Шеховић , Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну пато
професор Сања Крејовић , Клиника за ОРЛ и МФХ, КЦС, Медицински факултет у Б
специјалиста психијатрије Јелена Ђорђевић , Клиника за неурологију и психијатрију за децу и ом
редовни професор Бранислав Бројчин , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

6000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел Палас, Топличин венац 23, Београд и онлине путем Зоом платформе 14.05.2023. 18