ДРЖАВНА МАТУРА – ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Код одобреног скупа: 950  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

ДРЖАВНА МАТУРА – ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Упознавање учесника са улогама у процесу реализације државне матуре ради квалитетне припреме ученика за полагање испита на државном нивоу.

Опште информације о државној матури и њеној улози у образовно-васпитном систему Србије; Настава усмерена на достизање образовних стандарда постигнућа; Одељенски старешина и његова подршка ученицима.

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

1

300

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД