Професионална оријентација – пут ка правом избору средње школе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 949  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Професионална оријентација – пут ка правом избору средње школе

Проширивање знања наставника и стручних сарадника о смерницама важним за професионалну оријентацију ученика.

Сврха професионалне оријентације Улога наставника и стручног сарадника у професионалној оријентацији Информисање и саветовање Могућности и препреке у пружању подршке ученицима Значење и чиниоци добре одлуке у избору средње школе Примери из праксе

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Дипломирани психолог Сања Татић Јаневски , Независни стручњак у образовању

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи

0 РСД