Функционална (не)писменост ученика у Србији

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 948  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Функционална (не)писменост ученика у Србији

Упознавање наставника са концептом писмености и концептом образовних компетенција, са постигнућима ученика из Србије у односу на њихове вршњаке из света.

Развој компетенција кроз формално школовање Шта образовни систем може да уради да би се квалитет образовања унапредио?

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

ванредни професор Драгица Павловић Бабић , Филозофски факултет Универзитета у Београду

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД