Рецитујем - чувам правилан говор и књижевно благо језика

Код одобреног скупа: 947  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Рецитујем - чувам правилан говор и књижевно благо језика

Подизање свести о важности правилног говора и подстицање учитеља и предметних наставника у основним и средњим школама да у својим срединама квалитетно припреме ученике за смотре рецитатора које ће подржати локална самоуправа.

Организација смотри рецитатора Упознавање са пропозицијама такмичења Сценски говор и дикција Адекватно награђивање најбољих такмичара Значај подршке локалне самоуправе и медијске подршке

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

професор српског језика и књижевности Данијела Квас , ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Београд

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД