21.ЕЛТА Конференција

Код одобреног скупа: 946  

Конференција

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

21.ЕЛТА Конференција

Унапређивање компетенција наставника страног језика у области примењене лингвистике на основу савремене методике страног језика Подстицање развоја функционалних знања и вештина са посебним нагласком на развој вештина 21.века-критичко мишљење, комуникација, сарадња и креативност Јачање дигиталних компетенција наставника и васпитача за примену информационо-комуникационих технологија у планирању и реализацији образовно-васпитног процеса Унапређивање интеркултуралног образовања и формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву у настави страног језика Подстицање стручног усавршавања и промовисање значаја учешћа у међународним програмима размене и сарадње за ученике и наставнике Представљање примера добре праксе

Савремени приступи настави страног језика; Развој вештина 21. века-критичко мишљење, комуникација, сарадња и креативност; Развој предметних и међупредметних компетенција; Вредновање и самовредновање наставног процеса; Пројектна настава; Интегративна настава; Управљање учионицом; Креирање наставних материјала; Информационо-комуникационе технологије у настави-алати и апликације

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Дипл. филолог енглеског језика и књижевн Ивана Милошевић , Математичка гимназија
Доктор филолошких наука Ненад Миладиновић , ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''
професор енглеског језика и књижевности Милица Војвидић , ОШ ,,Павле Поповић“, Вранић, Београд
самостални педагошки саветник Велина Стојковић , Средња школа „Милоје Васић“
мастер професор енглеског језика и књиже Марија Голубовић , Саобраћајно-техничка школа Земун
наставник енглеског језика Тијана Нешић-Ристић , рад на интернету
мастер професор енглеског језика и књиже Нада Филиповић , Шабачка гимназија
дипломирани филолог за енглески језик и Јелена Спасић , школа за учење страних језика “Оxford School”
професор енглеског језика и књижевности Јелена Јевтовић , Основна школа „Свети Сава“ Крагујевац
Професор енглеског језика Жељко Андријанић , Уметничка школа у Краљеву

2

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи

3.950 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Учитељски факултет Универзитета у Београду, Краљице Наталије 43, 11000 Београд 19.05.2023. 128