Смотра луткарства у школи „Нек' лутка игра као чигра“ 2

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 944  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Смотра луткарства у школи „Нек' лутка игра као чигра“ 2

Афирмација употребе лутке као наставног средства кроз подизање и унапређивање стручних - предметно методичких и педагошких знања учитеља кроз презентацију примера практичног рада.

1. Увод 2. Педагошки значај луткарства и развој инклузивне праксе 3. Значај употребе лутке кроз примере добре праксе са посебним освртом на организацију и реализацију луткарске представе 4. Приказ награђених и похваљених радова на Шестој смотри „Лутка у школи“ - СЛУШ 5. Дискусија на тему луткарства: Примена примера луткарства у настави (питања и одговори)

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

професор разредне наставе Снежана Илић , ОШ“Кнегиња Милица“ Н. Београд
педагошки саветник Марија Бастић , ОШ“Јанко Веселиновић“, Београд
професор разредне наставе Весна Андријевић , ОШ” Влада Обрадовић Камени”
/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Zoom Meetings 18.05.2023. 112